Poniedziałek, 27 czerwiec 2022 
Imieniny:

2014

Ogłoszenie o zamówieniu: "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków (PBOŚ) II w Gminie Stoszowice"

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Ogłoszenie o zamówieniu: Przebudowa nawierzchni drogi w miejscowości Różana dz. nr ew. 163, od km 0+000 do km 0+400, długość 0,400 km

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

ogłoszenie o zamówieniu Przebudowa nawierzchni drogi w miejscowości Różana dz. nr ew. 163, od km 0+000 do km 0+400, długość 0,400 km

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Ogłoszenie o zamówieniu - zmiana sposobu użytkowania, nadbudowy, przebudowy i remontu budynku administracyjno - biurowego w Stoszowicach 92 – przebudowa dachu na budynku B

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Ogłoszenie o zamówieniu: „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków (PBOŚ) II w Gminie Stoszowice”

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Ogłoszenie o zmówieniu Dowóz uczniów do przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjum na terenie Gminy Stoszowice w roku szkolnym 2014/2015

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Przebudowa dróg dojazdowych: Stoszowice - droga dojazdowa do gruntów rolnych, Budzów - droga dojazdowa do gruntów rolnych

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Ogłoszenie o zamówieniu: Budowa chodnika w m. Stoszowice i m. Budzów odcinkami w ciągu drogi wojewódzkiej nr 385

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Ogłoszenie o zamówieniu: Poprawa bezpieczeństwa w Górach Sowich - Zakup pojazdu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Przedborowej

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Ogłoszenie o zamówieniu: Remont i odbudowa Bastionu Dolnego Twierdzy Srebrna Góra - II etap, kontynuacja prac

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Przetarg niograniczony na roboty budowlane dla zadania „Srebrna Góra, Wiadukt Żdanowski (XX w.): wykonanie niezbędnych prac zabezpieczających w ramach remontu i rewaloryzacji – kontynuacja prac”

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Ogłoszenie o zamówieniu: Remont i odbudowa Bastionu Dolnego Twierdzy Srebrna Góra - II etap

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Ogłoszenie o zamówieniu - Budowa terenów rekreacji na terenie Gminy Stoszowice w miejscowości Stoszowice i Przedborowa

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Urząd Gminy Stoszowice Stoszowice
97 57-213 Stoszowice woj. dolnośląskie
tel (0-74) 816 45 10; fax (074) 818 10 59
NIP: 887-10-03-342; REGON 000544705
e-mail : gmina@stoszowice.pl
Sekretariat gmina@stoszowice.pl 074 816 45 10 
Sekretarz sekretarz@stoszowice.pl 074 816 45 11
Wójt wojt@stoszowice.pl 074 816 45 19
Skarbnik skarbnik@stoszowice.pl 074 816 45 15
Informatyk info@stoszowice.pl 074 816 45 14
  • Data aktualizacji: 2022-06-24 10:01:15
  • Licznik odwiedzin: 40679592