Poniedziałek, 27 czerwiec 2022 
Imieniny:

2020

Zapytanie ofertowe dotyczące prowadzenia rehabilitacji ruchowej dla osób z terenu Gminy Stoszowice na terenie Ośrodka Zdrowia w Budzowie

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zapytanie ofertowe dot. remontu pomieszczeń biurowych (strona prawa - 2 pomieszczenia) na parterze budynku UG w Stoszowicach

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zapytanie ofertowe dot. remontu pomieszczenia biurowego na II piętrze budynku UG w Stoszowicach

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zapytanie ofertowe dot. remontu pomieszczeń biurowych (strona lewa - 3 pomieszczenia) na parterze budynku UG w Stoszowicach

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zaproszenie do składania ofert na obsługę cateringową imprezy plenerowej pn. Dożynki Gminne Grodziszcze 2020 organizowanej przez Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Stoszowicach z siedzibą w Srebrnej Górze w dniu 23 sierpnia 2020 r.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zapytanie ofertowe na pełnienie zastępstwa inwestycyjnego wraz z nadzorem inwestorskim dla zadania pn. Akademia nowoczesnego przedsiębiorcy - Inkubator Przedsiębiorczości w Gminie Stoszowice. Zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach programu RPO WD 2014-2020. CPV 71247000-1

Wszystkie informacje, dokumenty oraz załączniki dotyczace zapytania dostępne są w Bazie Konkurencyjności, link poniżej:

http://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/32086

Zapraszamy do składania ofert!

Zapytanie ofertowe na wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej wykonawczej i przetargowej dla zadania pn: Akademia nowoczesnego przedsiębiorcy - Inkubator Przedsiębiorczości w Gminie Stoszowice wraz z nadzorem autorskim. Zamawiający planuje zrealizować zadanie w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach programu RPO WD 2014-2020. CPV 71220000-6

Wszystkie informacje, dokumenty oraz załączniki dotyczace zapytania dostępne są w Bazie Konkurencyjności, link poniżej:

http://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/32085

Zapraszamy do składania ofert!

Zapytanie ofertowe na zadanie pn. Wykonanie i montaż schodów w wieży widokowej w Grodziszczu

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Remont wraz z doposażeniem pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Jemnej

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zapytanie ofertowe na wykonanie masterplanu i wielobranżowej dokumentacji budowlanej z pozwoleniem na budowę dla budynków inkubatora przedsiębiorczości wraz niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu w Strefie Aktywności Gospodarczej w Stoszowicach. Zamawiający planuje zrealizować zadanie w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach programu RPO WD 2014-2020. Kody CPV 71220000-6, 71400000-2.

Wszystkie informacje, dokumenty oraz załączniki dotyczące zapytania dostępne są w Bazie Konkurencyjności, link poniżej:

 http://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/33795

Zapraszamy do składania ofert.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NA WYKONANIE REWALORYZACJI ZABYTKOWEGO PARKU W GRODZISZCZU NA TERENIE DZIAŁEK NR 466/10, 466/29

Wszystkie informacje, dokumenty oraz załączniki dotyczące zapytania dostępne są w Bazie Konkurencyjności, link poniżej:

http://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/9167

Zapraszamy do składania ofert.

Zapytanie ofertowe na wykonanie ogrodzenia przy Remizie Strażackiej w Stoszowicach

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zapytanie ofertowe Wykonanie projektu budowlanego zagospodarowania i rewitalizacji basenu w Srebrnej Górze

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zapytanie ofertowe dot. remontu pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy w Stoszowicach

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Dostawa oleju opałowego lekkiego do celów ogrzewania budynku UG w 2021 r.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Urząd Gminy Stoszowice Stoszowice
97 57-213 Stoszowice woj. dolnośląskie
tel (0-74) 816 45 10; fax (074) 818 10 59
NIP: 887-10-03-342; REGON 000544705
e-mail : gmina@stoszowice.pl
Sekretariat gmina@stoszowice.pl 074 816 45 10 
Sekretarz sekretarz@stoszowice.pl 074 816 45 11
Wójt wojt@stoszowice.pl 074 816 45 19
Skarbnik skarbnik@stoszowice.pl 074 816 45 15
Informatyk info@stoszowice.pl 074 816 45 14
  • Data aktualizacji: 2022-06-24 10:01:15
  • Licznik odwiedzin: 40679737