Poniedziałek, 27 czerwiec 2022 
Imieniny:

2017

Informacja o wykazie Nr 6/2017 nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

                        Wójt Gminy Stoszowice

 

informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Stoszowice

 od dnia 22.12. 2017 r.  do dnia 12.01.2018 r.   

wywieszono wykaz Nr 6/2017 nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

 

 

Żdanów:

- działka numer 173 o pow. 0,3000 ha – użytkowanie rolnicze

- działka numer 131 o pow. 1,0200 ha – użytkowanie rolnicze

- działka numer 60 o pow. 0,2500 ha – użytkowanie rolnicze

Jemna:

- działka numer 163 o pow. 0,4250 ha – użytkowanie rolnicze;

- działka numer 154/1 o pow. 0,3128 ha – użytkowanie rolnicze;

Przedborowa:

- działka numer 962/3 o pow. 0,0692 ha – użytkowanie rolnicze;

Budzów:

- działka numer 440 o pow. 0,1100 ha – użytkowanie rolnicze;

- działka numer 901 o pow. 0,9768 ha – użytkowanie rolnicze;

Rudnica:

- działka numer 190/1 o pow. 0,4500 ha - użytkowanie rolnicze;

- działka numer 190/2 o pow. 0,3300 ha – użytkowanie rolnicze;

- działka numer 190/3 o pow. 0,7900 ha – użytkowanie rolnicze;

Grodziszcze:

- działka numer 236/5 o pow. 0,1400 ha - użytkowanie rolnicze;

Srebrna Góra:

- działka numer 328 o pow. 0,0330 ha - użytkowanie rolnicze;

Stoszowice:

- działka numer 252/2 o pow. 0,1900 ha - użytkowanie rolnicze;

 

 

                              

                                               Wójt Gminy

                                             Paweł Gancarz

Zapytanie ofertowe: „Dostawa oleju opałowego lekkiego do celów ogrzewania budynku Urzędu gminy w Stoszowicach.”

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zapytanie ofertowe: „Prowadzenie rehabilitacji ruchowej dla osób z terenu Gminy Stoszowice na terenie Ośrodka Zdrowia w Budzowie.”

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zapytanie cenewo: Podział działki numer 1047/4, AM-2 położonej w Przedborowej, rozgraniczenie z urzędu nieruchomości położonej w miejscowości Różana.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zapytanie ofertowe " Remont pomieszczeń po byłym klubie świetlicy wiejskiej w Stoszowicach"

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zapytanie ofertowe " Remont pomieszczeń po byłym klubie świetlicy wiejskiej w Stoszowicach"

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zapytanie ofertowe " Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej dla budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Budzów wraz z parkingiem"

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zapytanie ofertowe " Modernizacja i remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej w miejscowości Przedborowa"

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zapytanie ofertowe " Modernizacja i remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej w miejscowości Przedborowa"

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zapytanie ofertowe " Modernizacja i remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej w miejscowości Przedborowa"

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zapytanie ofertowe: Sporządzenie dokumentacji technicznej remontu i rewaloryzacji Wiaduktu Srebrnogórskiego uwzględniającej działania mające na celu zabezpieczenie, utrwalenie substancji zabytku oraz zahamowanie destrukcji.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zapytanie ofertowe na „Usuwanie wyrobów zawierających azbest w Gminie Stoszowice”

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zapytanie ofertowe " Przebudowa nawierzchni drogi w Srebrnej Górze ul. Polna, działka nr 98 km 0+100-0+350 [ Intensywne opady deszczu lipiec 2012 r.]

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zapytanie ofertowe " Przebudowa nawierzchni drogi w Srebrnej Górze ul. Polna, działka nr 98 km 0+100-0+350 [Intensywne opady deszczu lipiec 2012 r.]

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zapytanie ofertowe: Prowadzenie rehabilitacji ruchowej od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2017roku.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zapytanie ofertowe: Świadczenie usług w zakresie transportu uczestników projektu „Umiem pływać”.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zapytanie ofertowe: Dostawa oleju opalowego lekkiego do celów ogrzewania budynku Urzędu gminy Stoszowice

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Świadczenie usług w zakresie pomocy doradczej dla Zamawiającego w przeprowadzaniu analiz rynku a na ich podstawie badań popytu, przeprowadzenie analiz wykonalności i opracowanie Studium Wykonalności, wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami dla projektu „Rewaloryzacja dla potrzeb ruchu turystycznego oraz funkcji edukacyjno-kulturalnych degradowanych i niedostępnych części Pomnika Historii- Twierdzy Srebrna Góra” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Działanie 8.1. „Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury”

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

ZAPYTANIE OFERTOWE: Wycena nieruchomości.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Szacowanie wartości zamówienia. Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej do wniosku składanego (w II kw. 2017 r.) w ramach VIII osi priorytetowej Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 dla przedsięwzięcia dotyczącego zagospodarowania i udostępnienia dla celów turystyczno kulturowych oraz edukacyjnych obiektu Twierdzy Srebrna Góra - Pomnika Historii RP

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Urząd Gminy Stoszowice Stoszowice
97 57-213 Stoszowice woj. dolnośląskie
tel (0-74) 816 45 10; fax (074) 818 10 59
NIP: 887-10-03-342; REGON 000544705
e-mail : gmina@stoszowice.pl
Sekretariat gmina@stoszowice.pl 074 816 45 10 
Sekretarz sekretarz@stoszowice.pl 074 816 45 11
Wójt wojt@stoszowice.pl 074 816 45 19
Skarbnik skarbnik@stoszowice.pl 074 816 45 15
Informatyk info@stoszowice.pl 074 816 45 14
  • Data aktualizacji: 2022-06-24 10:01:15
  • Licznik odwiedzin: 40680918