Poniedziałek, 27 czerwiec 2022 
Imieniny:

2015

Przedstawienie oferty cenowej na opracowanie dokumentacji technicznej na uzbrojenie terenów inwestycyjnych/ aktywności gospodarczej (zaprojektowanie sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, deszczowej i sieci gazowych) w obrębie gminy Stoszowice woj. dolnośląskie

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji związanej z pracami budowlanymi dot. polepszenia efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej będących we własności Gminy Stoszowice

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji technicznej związanej z pracami budowlanymi dot. polepszenia efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej w budynkach będących we własności Gminy Stoszowice

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Przedstawienie oferty cenowej na opracowanie dokumentacji technicznej na uzbrojenie terenów inwestycyjnych/ aktywności gospodarczej (zaprojektowanie sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, deszczowej i sieci gazowych) w obrębie Stoszowic woj. dolnośląskie

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zaproszenie do składania ofert - prowadzenie rehabilitacji ruchowej dla osób z terenu Gminy Stoszowice na terenie Ośrodka Zdrowia w Budzowie

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zaproszenie do składania ofert- na opracowanie dokumentacji technicznej związanej z pracami budowlanymi dot. polepszenia efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej w budynkach będących we własności Gminy Stoszowice

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na opracowanie dokumentacji technicznej związanej z budową/ przebudową/ zmianą nawierzchni dróg gminnych zlokalizowanych na terenie Gminy Stoszowice wraz uwzględnieniem prac budowlanych dot. infrastruktury towarzyszącej takiej jak: przepusty, mostki itp.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Remont trzech dróg gminnych

  

 

W związku z wycofaniem ofert firmy Usługi Budowlano – Transportowe MARC-BUD na wszystkie trzy zadania przedmiotowego postępowania, informuje niniejszym, iż w związku z art. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji postępowania zamyka się bez wyboru ofert.

 


 

Wójt Gminy Stoszowice informuje, iż w prowadzonym postępowaniu najkorzystniejwszą ofertę złożyłamfirma: Usługi Budowlano- Transportowe MARC-BUD Marcelina Zielińska ul. Kolejowa 61; 57-230 Kamieniec Ząbkowicki dla wszytskich zadań - pełna treść informacji o wyniku w załaczniku

 

W związku z pytaniami o wyjaśnienie treści SIWZ Zamawiający niniejszym odpowiada.

 

Pyt. 1. 

Remont nawierzchni drogi w Srebrnej Górze ul. Słoneczna”

W przedmiarze brak regulacji niwelety włazów kanalizacyjnych, krat wpustów deszczowych i skrzynek zaworowych, proszę o skorygowanie przedmiaru.

Na skrzyżowanie ul. Słonecznej z ul. Szkolną  zachodzi konieczność przeprofilowania całej niwelety skrzyżowania w celu  wykorzystania całej jego powierzchni dla ruchu pojazdów, oraz przebudowy istniejącego wpustu deszczowego do krawędzi jezdni SL i budowy dodatkowego po stronie prawej wraz z podłączeniem do istniejącej studni . Poprawi to znacznie skuteczność odbioru wód opadowych i ograniczy jej niszczące działanie. Proszę o skorygowanie przedmiaru dla tych robót.

„ Remont nawierzchni drogi w Jemnej dz. Nr  208”

W przedmiarze nie przewidziano robót ziemnych z wywozem dla zdjęcia warstwy porośniętej trawą na całej szerokości i długości pasa drogi przewidzianego do remontu. Proszę o korektę przedmiaru o roboty konieczne do wykonania.

 

 Odp.

Remont nawierzchni drogi w Srebrnej Górze  ul. Słoneczna:

 

 • w wycenie zadania należy przewidzieć regulację 2 szt . włazów kanalizacyjnych, 1 szt. wpustu deszczowego, 2 szt skrzynek zaworowych
 • nie przewiduje się przeprofilowania skrzyżowania z ul. Szkolną

 

 2. Remont nawierzchni drogi w Jemnej dz. nr. 208"

 

 • w wycenie robót należy przewidzieć usunięcie warstwy porośniętej trawą występującej wzdłuż osi planowanej do remontu drogi

 

 

 

Wójt Gminy Stoszowice zaprasza do złożenia ofert na realizację trzech zadań:

 1. Remont nawierzchni drogi w Srebrnej Górze ul Słoneczna działka nr 470, km 0+000- 0+150 [Intensywne opady deszczu lipiec 2012r.]
 2. Przebudowa nawierzchni drogi w Żdanowie działka nr 45 km 0+000-0+125[Intensywne opady deszczu lipiec 2012r.]
 3. Remont nawierzchni drogi w Jemnej na działkach nr 208 km 0+000-0+125 [Intensywne opady deszczu lipiec 2012r.]

Pełna treść ogłoszenia w załacznikach.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
 • danow (1,11 MB)

  załączył(a): Mariusz Kowalski dnia: 2015-05-14 11:02 Liczba pobrań: 14

 • Srebrna_Gora (1,79 MB)

  załączył(a): Mariusz Kowalski dnia: 2015-05-14 11:02 Liczba pobrań: 17

 • Jemna (1,06 MB)

  załączył(a): Mariusz Kowalski dnia: 2015-05-14 11:02 Liczba pobrań: 16

 • zapytanie_ofertowe (22,87 kB)

  załączył(a): Mariusz Kowalski dnia: 2015-05-14 11:02 Liczba pobrań: 32

 • umowa (50,27 kB)

  załączył(a): Mariusz Kowalski dnia: 2015-05-14 11:02 Liczba pobrań: 11

 • ZO (164,71 kB)

  załączył(a): Mariusz Kowalski dnia: 2015-05-14 11:03 Liczba pobrań: 21

 • wynik (95,73 kB)

  załączył(a): Mariusz Kowalski dnia: 2015-05-29 10:38 Liczba pobrań: 39

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej replik broni z epoki

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na wykonanie munduru żołnierza pruskiego z czasów napoleońskich.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zapytanie ofertowe - Prowadzenie rechabilitacji ruchowej dla osób z terenu Gminy Stoszowice na terenie Ośrodka Zdrowia w Budzowie

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - model twierdzy, folder

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na wykonanie makiety Twierdzy Srebrna Góra

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Urząd Gminy Stoszowice Stoszowice
97 57-213 Stoszowice woj. dolnośląskie
tel (0-74) 816 45 10; fax (074) 818 10 59
NIP: 887-10-03-342; REGON 000544705
e-mail : gmina@stoszowice.pl
Sekretariat gmina@stoszowice.pl 074 816 45 10 
Sekretarz sekretarz@stoszowice.pl 074 816 45 11
Wójt wojt@stoszowice.pl 074 816 45 19
Skarbnik skarbnik@stoszowice.pl 074 816 45 15
Informatyk info@stoszowice.pl 074 816 45 14
 • Data aktualizacji: 2022-06-24 10:01:15
 • Licznik odwiedzin: 40680337