2020

Zapytanie ofertowe dot. remontu pomieszczeń biurowych (strona prawa - 2 pomieszczenia) na parterze budynku UG w Stoszowicach

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Robert Sarna
e-mail: robert.sarna@stoszowice.pl
Data publikacji: 2020-04-30 14:34:00
Data ostatniej aktualizacji: 2020-05-12 14:02Aktualizacja dokonana przez:

Zapytanie ofertowe dotyczące prowadzenia rehabilitacji ruchowej dla osób z terenu Gminy Stoszowice na terenie Ośrodka Zdrowia w Budzowie

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Robert Sarna
e-mail: robert.sarna@stoszowice.pl
Data publikacji: 2020-01-17 11:48:00
Data ostatniej aktualizacji: 2020-01-28 17:03Aktualizacja dokonana przez:

Zapytanie ofertowe dot. remontu pomieszczenia biurowego na II piętrze budynku UG w Stoszowicach

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Robert Sarna
e-mail: robert.sarna@stoszowice.pl
Data publikacji: 2020-05-04 14:08:00
Data ostatniej aktualizacji: 2020-05-20 20:11Aktualizacja dokonana przez:

Zapytanie ofertowe dot. remontu pomieszczeń biurowych (strona lewa - 3 pomieszczenia) na parterze budynku UG w Stoszowicach

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Robert Sarna
e-mail: robert.sarna@stoszowice.pl
Data publikacji: 2020-05-04 14:12:00
Data ostatniej aktualizacji: 2020-05-20 20:26Aktualizacja dokonana przez:

Zaproszenie do składania ofert na obsługę cateringową imprezy plenerowej pn. Dożynki Gminne Grodziszcze 2020 organizowanej przez Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Stoszowicach z siedzibą w Srebrnej Górze w dniu 23 sierpnia 2020 r.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Jakub Urbaś
tel. 748164514
e-mail: jakub.urbas@gmail.com
Data publikacji: 2020-05-06 10:04:00
Data ostatniej aktualizacji: 2020-05-06 10:05Aktualizacja dokonana przez:

Zapytanie ofertowe na pełnienie zastępstwa inwestycyjnego wraz z nadzorem inwestorskim dla zadania pn. Akademia nowoczesnego przedsiębiorcy - Inkubator Przedsiębiorczości w Gminie Stoszowice. Zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach programu RPO WD 2014-2020. CPV 71247000-1

Wszystkie informacje, dokumenty oraz załączniki dotyczace zapytania dostępne są w Bazie Konkurencyjności, link poniżej:

http://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/32086

Zapraszamy do składania ofert!

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikowała: Anna Baryluk
e-mail: anna.baryluk@stoszowice.pl
Data publikacji: 2020-06-05 12:25:00
Data ostatniej aktualizacji: 2020-06-05 12:40Aktualizacja dokonana przez:

Zapytanie ofertowe na wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej wykonawczej i przetargowej dla zadania pn: Akademia nowoczesnego przedsiębiorcy - Inkubator Przedsiębiorczości w Gminie Stoszowice wraz z nadzorem autorskim. Zamawiający planuje zrealizować zadanie w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach programu RPO WD 2014-2020. CPV 71220000-6

Wszystkie informacje, dokumenty oraz załączniki dotyczace zapytania dostępne są w Bazie Konkurencyjności, link poniżej:

http://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/32085

Zapraszamy do składania ofert!

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikowała: Anna Baryluk
e-mail: anna.baryluk@stoszowice.pl
Data publikacji: 2020-06-05 12:42:00
Data ostatniej aktualizacji: 2020-06-05 12:52Aktualizacja dokonana przez:

Zapytanie ofertowe na zadanie pn. Wykonanie i montaż schodów w wieży widokowej w Grodziszczu

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikowała: Małgorzata Kucharska
e-mail: m.kucharska@stoszowice.pl
Data publikacji: 2020-06-18 11:24:00
Data ostatniej aktualizacji: 2020-07-01 16:46Aktualizacja dokonana przez:

Remont wraz z doposażeniem pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Jemnej

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikowała: Ewelina Paszkowska
e-mail: e.paszkowska@stoszowice.pl
Data publikacji: 2020-06-30 09:49:00
Data ostatniej aktualizacji: 2020-07-14 14:28Aktualizacja dokonana przez:

Zapytanie ofertowe na wykonanie masterplanu i wielobranżowej dokumentacji budowlanej z pozwoleniem na budowę dla budynków inkubatora przedsiębiorczości wraz niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu w Strefie Aktywności Gospodarczej w Stoszowicach. Zamawiający planuje zrealizować zadanie w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach programu RPO WD 2014-2020. Kody CPV 71220000-6, 71400000-2.

Wszystkie informacje, dokumenty oraz załączniki dotyczące zapytania dostępne są w Bazie Konkurencyjności, link poniżej:

 http://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/33795

Zapraszamy do składania ofert.

 

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Jakub Urbaś
tel. 748164514
e-mail: jakub.urbas@gmail.com
Data publikacji: 2020-07-14 21:06:00
Data ostatniej aktualizacji: 2020-07-14 21:07Aktualizacja dokonana przez:

ZAPYTANIE OFERTOWE NA WYKONANIE REWALORYZACJI ZABYTKOWEGO PARKU W GRODZISZCZU NA TERENIE DZIAŁEK NR 466/10, 466/29

Wszystkie informacje, dokumenty oraz załączniki dotyczące zapytania dostępne są w Bazie Konkurencyjności, link poniżej:

http://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/9167

Zapraszamy do składania ofert.

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikowała: Ewelina Paszkowska
e-mail: e.paszkowska@stoszowice.pl
Data publikacji: 2020-10-01 13:08:00
Data ostatniej aktualizacji: 2020-10-01 13:10Aktualizacja dokonana przez:

Zapytanie ofertowe na wykonanie ogrodzenia przy Remizie Strażackiej w Stoszowicach

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Jakub Urbaś
tel. 748164514
e-mail: jakub.urbas@gmail.com
Data publikacji: 2020-10-06 11:25:00
Data ostatniej aktualizacji: 2020-10-14 15:54Aktualizacja dokonana przez:

Zapytanie ofertowe Wykonanie projektu budowlanego zagospodarowania i rewitalizacji basenu w Srebrnej Górze

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikowała: Małgorzata Kucharska
e-mail: m.kucharska@stoszowice.pl
Data publikacji: 2020-12-03 08:38:00
Data ostatniej aktualizacji: 2020-12-31 09:26Aktualizacja dokonana przez:

Zapytanie ofertowe dot. remontu pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy w Stoszowicach

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Robert Sarna
e-mail: robert.sarna@stoszowice.pl
Data publikacji: 2020-12-30 13:55:00
Data ostatniej aktualizacji: 2021-01-21 19:52Aktualizacja dokonana przez:

Dostawa oleju opałowego lekkiego do celów ogrzewania budynku UG w 2021 r.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Robert Sarna
e-mail: robert.sarna@stoszowice.pl
Data publikacji: 2020-12-31 14:00:00
Data ostatniej aktualizacji: 2021-01-12 09:51Aktualizacja dokonana przez: