PROJEKTY dokumentów planistycznych

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru strefy aktywności gospodarczej we wschodniej części wsi Stoszowice II - część A

Informacja o braku uwag wniesionych do wyłożonego do wglądu publicznego mpzp dla obszaru strefy aktywności gospodarczej we wschodniej częsci wsi Stoszowice II - część A
ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikowała: Anna Badecka
tel. 0
e-mail: a.badecka@stoszowice.pl
Data publikacji: 2018-11-12 01:00:00
Data ostatniej aktualizacji: 2019-01-16 08:13Aktualizacja dokonana przez: