2020

UCHWAŁA NR XIII/94/2020 RADY GMINY STOSZOWICE z dnia 30 stycznia 2020 r.

w sprawie przyjęcia planów pracy Rady Gminy Stoszowice i Komisji Rady Gminy Stoszowice na 2020 rok.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Jakub Urbaś
tel. 748164514
e-mail: jakub.urbas@gmail.com
Data publikacji: 2020-02-11 13:18:00
Data ostatniej aktualizacji: 2020-02-11 13:20Aktualizacja dokonana przez:

UCHWAŁA NR XIII/95/2020 RADY GMINY STOSZOWICE z dnia 30 stycznia 2020 r.

w sprawie wystąpienia Gminy Stoszowice z Klastra Energii Odnawialnej Ziemi Ząbkowickiej

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Jakub Urbaś
tel. 748164514
e-mail: jakub.urbas@gmail.com
Data publikacji: 2020-02-11 13:20:00
Data ostatniej aktualizacji: 2020-02-11 13:21Aktualizacja dokonana przez:

UCHWAŁA NR XIII/96/2020 RADY GMINY STOSZOWICE z dnia 30 stycznia 2020 r.

w sprawie określenia wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Stoszowice

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Jakub Urbaś
tel. 748164514
e-mail: jakub.urbas@gmail.com
Data publikacji: 2020-02-11 13:21:00
Data ostatniej aktualizacji: 2020-02-11 13:21Aktualizacja dokonana przez:

UCHWAŁA NR XIII/97/2020 RADY GMINY STOSZOWICE z dnia 30 stycznia 2020 r.


w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki opłaty

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Jakub Urbaś
tel. 748164514
e-mail: jakub.urbas@gmail.com
Data publikacji: 2020-02-11 13:21:00
Data ostatniej aktualizacji: 2020-02-11 13:22Aktualizacja dokonana przez:

UCHWAŁA NR XIII/98/2020 RADY GMINY STOSZOWICE z dnia 30 stycznia 2020 r.

w sprawie ustalenia ryczałtowej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości, na których znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe położonych na terenie Gminy Stoszowice

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Jakub Urbaś
tel. 748164514
e-mail: jakub.urbas@gmail.com
Data publikacji: 2020-02-11 13:22:00
Data ostatniej aktualizacji: 2020-02-11 13:22Aktualizacja dokonana przez:

UCHWAŁA NR XIII/99/2020 RADY GMINY STOSZOWICE z dnia 30 stycznia 2020 r.

w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stoszowice

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Jakub Urbaś
tel. 748164514
e-mail: jakub.urbas@gmail.com
Data publikacji: 2020-02-11 13:22:00
Data ostatniej aktualizacji: 2020-02-11 13:23Aktualizacja dokonana przez:

UCHWAŁA NR XIII/100/2020 RADY GMINY STOSZOWICE z dnia 30 stycznia 2020 r.

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów z terenu Gminy Stoszowice

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Jakub Urbaś
tel. 748164514
e-mail: jakub.urbas@gmail.com
Data publikacji: 2020-02-11 13:23:00
Data ostatniej aktualizacji: 2020-02-11 13:24Aktualizacja dokonana przez:

UCHWAŁA NR XIV/101/2020 RADY GMINY STOSZOWICE z dnia 5 lutego 2020 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Stoszowice

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Jakub Urbaś
tel. 748164514
e-mail: jakub.urbas@gmail.com
Data publikacji: 2020-02-11 13:24:00
Data ostatniej aktualizacji: 2020-02-11 13:24Aktualizacja dokonana przez:

UCHWAŁA NR XIV/102/2020 RADY GMINY STOSZOWICE z dnia 5 lutego 2020 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2020

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Jakub Urbaś
tel. 748164514
e-mail: jakub.urbas@gmail.com
Data publikacji: 2020-02-11 13:24:00
Data ostatniej aktualizacji: 2020-02-11 13:25Aktualizacja dokonana przez:

UCHWAŁA NR XV/103/2020 RADY GMINY STOSZOWICE z dnia 11 marca 2020 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Stoszowice

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Jakub Urbaś
tel. 748164514
e-mail: jakub.urbas@gmail.com
Data publikacji: 2020-03-16 15:16:00
Data ostatniej aktualizacji: 2020-03-16 15:17Aktualizacja dokonana przez:

UCHWAŁA NR XV/104/2020 RADY GMINY STOSZOWICE z dnia 11 marca 2020 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2020

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Jakub Urbaś
tel. 748164514
e-mail: jakub.urbas@gmail.com
Data publikacji: 2020-03-16 15:17:00
Data ostatniej aktualizacji: 2020-03-16 15:18Aktualizacja dokonana przez:

UCHWAŁA NR XV/105/2020 RADY GMINY STOSZOWICE z dnia 11 marca 2020 r.

w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Jakub Urbaś
tel. 748164514
e-mail: jakub.urbas@gmail.com
Data publikacji: 2020-03-16 15:18:00
Data ostatniej aktualizacji: 2020-03-16 15:19Aktualizacja dokonana przez:

UCHWAŁA NR XV/106/2020 RADY GMINY STOSZOWICE z dnia 11 marca 2020 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyznaczenia inkasentów podatku rolnego, leśnego i odnieruchomości od osób fizycznych

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Jakub Urbaś
tel. 748164514
e-mail: jakub.urbas@gmail.com
Data publikacji: 2020-03-16 15:19:00
Data ostatniej aktualizacji: 2020-03-16 15:20Aktualizacja dokonana przez:

UCHWAŁA NR XV/107/2020 RADY GMINY STOSZOWICE z dnia 11 marca 2020 r.

w sprawie określenia wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Stoszowice

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Jakub Urbaś
tel. 748164514
e-mail: jakub.urbas@gmail.com
Data publikacji: 2020-03-16 15:20:00
Data ostatniej aktualizacji: 2020-03-16 15:21Aktualizacja dokonana przez:

UCHWAŁA NR XV/108/2020 RADY GMINY STOSZOWICE z dnia 11 marca 2020 r.

w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Stoszowice w 2020 roku

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Jakub Urbaś
tel. 748164514
e-mail: jakub.urbas@gmail.com
Data publikacji: 2020-03-16 15:21:00
Data ostatniej aktualizacji: 2020-03-16 15:22Aktualizacja dokonana przez:

UCHWAŁA NR XVI/109/2020 RADY GMINY STOSZOWICE z dnia 29 czerwca 2020 r.

w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy Stoszowice za 2019 rok

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Jakub Urbaś
tel. 748164514
e-mail: jakub.urbas@gmail.com
Data publikacji: 2020-07-17 09:49:00
Data ostatniej aktualizacji: 2020-07-17 09:50Aktualizacja dokonana przez:

UCHWAŁA NR XVI/110/2020 RADY GMINY STOSZOWICE z dnia 29 czerwca 2020 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania w spraiwe z wykonania budżetu Gminy Stoszowice za 2019 r.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Jakub Urbaś
tel. 748164514
e-mail: jakub.urbas@gmail.com
Data publikacji: 2020-07-17 09:50:00
Data ostatniej aktualizacji: 2020-07-17 09:51Aktualizacja dokonana przez:

UCHWAŁA NR XVI/111/2020 RADY GMINY STOSZOWICE z dnia 29 czerwca 2020 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Stoszowice za wykonanie budżetu Gminy za 2019 rok

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Jakub Urbaś
tel. 748164514
e-mail: jakub.urbas@gmail.com
Data publikacji: 2020-07-17 09:51:00
Data ostatniej aktualizacji: 2020-07-17 09:51Aktualizacja dokonana przez:

UCHWAŁA NR XVI/112/2020 RADY GMINY STOSZOWICE z dnia 29 czerwca 2020 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Stoszowice.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Jakub Urbaś
tel. 748164514
e-mail: jakub.urbas@gmail.com
Data publikacji: 2020-07-17 09:52:00
Data ostatniej aktualizacji: 2020-07-17 09:52Aktualizacja dokonana przez:

UCHWAŁA NR XVI/113/2020 RADY GMINY STOSZOWICE z dnia 29 czerwca 2020 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2020

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Jakub Urbaś
tel. 748164514
e-mail: jakub.urbas@gmail.com
Data publikacji: 2020-07-17 09:52:00
Data ostatniej aktualizacji: 2020-07-17 09:52Aktualizacja dokonana przez:

UCHWAŁA NR XVI/114/2020 RADY GMINY STOSZOWICE z dnia 29 czerwca 2020 r.

w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Stoszowicach do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej w sprawach dodatku energetycznego

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Jakub Urbaś
tel. 748164514
e-mail: jakub.urbas@gmail.com
Data publikacji: 2020-07-17 09:52:00
Data ostatniej aktualizacji: 2020-07-17 09:53Aktualizacja dokonana przez:

UCHWAŁA NR XVI/115/2020 RADY GMINY STOSZOWICE z dnia 29 czerwca 2020 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Jakub Urbaś
tel. 748164514
e-mail: jakub.urbas@gmail.com
Data publikacji: 2020-07-17 09:53:00
Data ostatniej aktualizacji: 2020-07-17 09:53Aktualizacja dokonana przez:

UCHWAŁA NR XVI/116/2020 RADY GMINY STOSZOWICE z dnia 29 czerwca 2020 r.

w sprawie pozostawienia bez rozpoznania petycji dotyczącej ochrony zdrowia mieszkańców gminy przed coraz większą ekspozycją na sztuczne pola elektromagnetyczne o coraz szerszym zakresie częstotliwości

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Jakub Urbaś
tel. 748164514
e-mail: jakub.urbas@gmail.com
Data publikacji: 2020-07-17 09:53:00
Data ostatniej aktualizacji: 2020-07-17 09:54Aktualizacja dokonana przez:

UCHWAŁA NR XVI/117/2020 RADY GMINY STOSZOWICE z dnia 29 czerwca 2020 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Wójta Gminy Stoszowice

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Jakub Urbaś
tel. 748164514
e-mail: jakub.urbas@gmail.com
Data publikacji: 2020-07-17 09:54:00
Data ostatniej aktualizacji: 2020-07-17 09:54Aktualizacja dokonana przez:

UCHWAŁA NR XVI/118/2020 RADY GMINY STOSZOWICE z dnia 29 czerwca 2020 r.

w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Stoszowice, w roku szkolnym 2020/2021

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Jakub Urbaś
tel. 748164514
e-mail: jakub.urbas@gmail.com
Data publikacji: 2020-07-17 09:54:00
Data ostatniej aktualizacji: 2020-07-17 09:55Aktualizacja dokonana przez:

UCHWAŁA NR XVI/119/2020 RADY GMINY STOSZOWICE z dnia 29 czerwca 2020 r.

w sprawie udzielenia dotacji na prace budowlane dla zabytku wpisanego do rejestru zabytków

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Jakub Urbaś
tel. 748164514
e-mail: jakub.urbas@gmail.com
Data publikacji: 2020-07-17 09:55:00
Data ostatniej aktualizacji: 2020-07-17 09:55Aktualizacja dokonana przez:

UCHWAŁA NR XVII/120/2020 RADY GMINY STOSZOWICE z dnia 24 września 2020 r.


w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Stoszowice.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Jakub Urbaś
tel. 748164514
e-mail: jakub.urbas@gmail.com
Data publikacji: 2020-10-08 14:30:00
Data ostatniej aktualizacji: 2020-10-08 14:31Aktualizacja dokonana przez:

UCHWAŁA NR XVII/121/2020 RADY GMINY STOSZOWICE z dnia 24 września 2020 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2020

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Jakub Urbaś
tel. 748164514
e-mail: jakub.urbas@gmail.com
Data publikacji: 2020-10-08 14:31:00
Data ostatniej aktualizacji: 2020-10-08 14:32Aktualizacja dokonana przez:

UCHWAŁA NR XVII/122/2020 RADY GMINY STOSZOWICE z dnia 24 września 2020 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyznaczenia inkasentów podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Jakub Urbaś
tel. 748164514
e-mail: jakub.urbas@gmail.com
Data publikacji: 2020-10-08 14:32:00
Data ostatniej aktualizacji: 2020-10-08 14:32Aktualizacja dokonana przez:

UCHWAŁA NR XVII/123/2020 RADY GMINY STOSZOWICE z dnia 24 września 2020 r.

w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia „Rzeczpospolita Samorządna”

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Jakub Urbaś
tel. 748164514
e-mail: jakub.urbas@gmail.com
Data publikacji: 2020-10-08 14:32:00
Data ostatniej aktualizacji: 2020-10-08 14:33Aktualizacja dokonana przez:

UCHWAŁA NR XVII/124/2020 RADY GMINY STOSZOWICE z dnia 24 września 2020 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Dolnośląskiego

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Jakub Urbaś
tel. 748164514
e-mail: jakub.urbas@gmail.com
Data publikacji: 2020-10-08 14:33:00
Data ostatniej aktualizacji: 2020-10-08 14:33Aktualizacja dokonana przez:

UCHWAŁA NR XVIII/ 125/2020 RADY GMINY STOSZOWICE z dnia 28 października 2020 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2020

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Jakub Urbaś
tel. 748164514
e-mail: jakub.urbas@gmail.com
Data publikacji: 2020-11-25 09:18:00
Data ostatniej aktualizacji: 2020-11-25 09:21Aktualizacja dokonana przez:

UCHWAŁA NR XVIII/ 126/2020 RADY GMINY STOSZOWICE z dnia 28 października 2020 r.

 w sprawie przystąpienia Gminy Stoszowice do prac nad utworzeniem i opracowaniem dokumentów

programowych Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Południowego Obszaru Funkcjonalnego

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Jakub Urbaś
tel. 748164514
e-mail: jakub.urbas@gmail.com
Data publikacji: 2020-11-25 09:21:00
Data ostatniej aktualizacji: 2020-11-25 09:22Aktualizacja dokonana przez:

UCHWAŁA NR XVIII/ 127/2020 RADY GMINY STOSZOWICE z dnia 28 października 2020 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania gmin wchodzących w skład Aglomeracji Ząbkowice Śląskie przy realizacji zadania polegającego na aktualizacji obszaru i granic Aglomeracji Ząbkowice Śląskie.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Jakub Urbaś
tel. 748164514
e-mail: jakub.urbas@gmail.com
Data publikacji: 2020-11-25 09:22:00
Data ostatniej aktualizacji: 2020-11-25 09:23Aktualizacja dokonana przez:

UCHWAŁA NR XVIII/ 128/2020 RADY GMINY STOSZOWICE z dnia 28 października 2020 r.

o zmianie uchwały nr VI/42/2019 Rady Gminy Stoszowice z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w obrębie miejscowości Srebrna Góra - cześć A

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Jakub Urbaś
tel. 748164514
e-mail: jakub.urbas@gmail.com
Data publikacji: 2020-11-25 09:23:00
Data ostatniej aktualizacji: 2020-11-25 09:23Aktualizacja dokonana przez:

UCHWAŁA NR XVIII/ 129/2020 RADY GMINY STOSZOWICE z dnia 28 października 2020 r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2021 rok

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Jakub Urbaś
tel. 748164514
e-mail: jakub.urbas@gmail.com
Data publikacji: 2020-11-25 09:23:00
Data ostatniej aktualizacji: 2020-11-25 09:24Aktualizacja dokonana przez:

UCHWAŁA NR XVIII/ 130/2020 RADY GMINY STOSZOWICE z dnia 28 października 2020 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Dyrektora Szkoły Podstawowej w Budzowie z filią w Grodziszczu

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Jakub Urbaś
tel. 748164514
e-mail: jakub.urbas@gmail.com
Data publikacji: 2020-11-25 09:24:00
Data ostatniej aktualizacji: 2020-11-25 09:24Aktualizacja dokonana przez:

UCHWAŁA NR XVIII/ 131/2020 RADY GMINY STOSZOWICE z dnia 28 października 2020 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Dyrektora Publicznego Przedszkola w Przedborowej z oddziałem zamiejscowym w Grodziszczu

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Jakub Urbaś
tel. 748164514
e-mail: jakub.urbas@gmail.com
Data publikacji: 2020-11-25 09:24:00
Data ostatniej aktualizacji: 2020-11-25 09:25Aktualizacja dokonana przez:

UCHWAŁA NR XVIII/ 132/2020 RADY GMINY STOSZOWICE z dnia 28 października 2020 r.

w sprawie przyjęcia apelu do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie projektu ustawy zwanego "Piątka dla zwierząt"

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Jakub Urbaś
tel. 748164514
e-mail: jakub.urbas@gmail.com
Data publikacji: 2020-11-25 09:25:00
Data ostatniej aktualizacji: 2020-11-25 09:25Aktualizacja dokonana przez:

UCHWAŁA NR XIX/133/2020 RADY GMINY STOSZOWICE z dnia 30 listopada 2020 r.

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki opłaty

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Jakub Urbaś
tel. 748164514
e-mail: jakub.urbas@gmail.com
Data publikacji: 2020-12-17 09:53:00
Data ostatniej aktualizacji: 2020-12-17 09:54Aktualizacja dokonana przez:

UCHWAŁA NR XIX/134/2020 RADY GMINY STOSZOWICE z dnia 30 listopada 2020 r.

w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Stoszowice z organizacjami pozarządowymii podmiotami, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Jakub Urbaś
tel. 748164514
e-mail: jakub.urbas@gmail.com
Data publikacji: 2020-12-17 09:54:00
Data ostatniej aktualizacji: 2020-12-17 09:54Aktualizacja dokonana przez:

UCHWAŁA NR XIX/135/2020 RADY GMINY STOSZOWICE z dnia 30 listopada 2020 r.

w sprawie zmiany uchwały nr XXXVI /227/2017 Rady Gminy Stoszowice z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania .

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Jakub Urbaś
tel. 748164514
e-mail: jakub.urbas@gmail.com
Data publikacji: 2020-12-17 09:54:00
Data ostatniej aktualizacji: 2020-12-17 09:55Aktualizacja dokonana przez:

UCHWAŁA NR XX/136/2020 RADY GMINY STOSZOWICE z dnia 29 grudnia 2020 r.

w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Stoszowice na lata 2021 - 2036.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Jakub Urbaś
tel. 748164514
e-mail: jakub.urbas@gmail.com
Data publikacji: 2021-01-20 11:10:00
Data ostatniej aktualizacji: 2021-01-20 11:12Aktualizacja dokonana przez:

UCHWAŁA NR XX/137/2020 RADY GMINY STOSZOWICE z dnia 29 grudnia 2020 r.

w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2021

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Jakub Urbaś
tel. 748164514
e-mail: jakub.urbas@gmail.com
Data publikacji: 2021-01-20 11:12:00
Data ostatniej aktualizacji: 2021-01-20 11:13Aktualizacja dokonana przez:

UCHWAŁA NR XX/138/2020 RADY GMINY STOSZOWICE z dnia 29 grudnia 2020 r.

w sprawie  zmiany budżetu gminy na rok 2020

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Jakub Urbaś
tel. 748164514
e-mail: jakub.urbas@gmail.com
Data publikacji: 2021-01-20 11:13:00
Data ostatniej aktualizacji: 2021-02-03 12:17Aktualizacja dokonana przez:

UCHWAŁA NR XX/139/2020 RADY GMINY STOSZOWICE z dnia 29 grudnia 2020 r.

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania  Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii na rok 2021.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Jakub Urbaś
tel. 748164514
e-mail: jakub.urbas@gmail.com
Data publikacji: 2021-01-20 11:13:00
Data ostatniej aktualizacji: 2021-01-20 11:14Aktualizacja dokonana przez:

UCHWAŁA NR XX/140/2020 RADY GMINY STOSZOWICE z dnia 29 grudnia 2020 r.

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2025.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Jakub Urbaś
tel. 748164514
e-mail: jakub.urbas@gmail.com
Data publikacji: 2021-01-20 11:14:00
Data ostatniej aktualizacji: 2021-01-20 11:14Aktualizacja dokonana przez:

UCHWAŁA NR XX/141/2020 RADY GMINY STOSZOWICE z dnia 29 grudnia 2020 r.

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w obrębie miejscowości Srebrna Góra - część C.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Jakub Urbaś
tel. 748164514
e-mail: jakub.urbas@gmail.com
Data publikacji: 2021-01-20 11:14:00
Data ostatniej aktualizacji: 2021-01-20 11:15Aktualizacja dokonana przez:

UCHWAŁA NR XX/142/2020 RADY GMINY STOSZOWICE z dnia 29 grudnia 2020 r.

w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego  za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Jakub Urbaś
tel. 748164514
e-mail: jakub.urbas@gmail.com
Data publikacji: 2021-01-20 11:15:00
Data ostatniej aktualizacji: 2021-01-20 11:15Aktualizacja dokonana przez: