Wybory Prezydenckie 2015

POSTANOWIENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 4 lutego 2015r.

POSTANOWIENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 4 lutego 2015r. o zarządzeniu wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Jakub Urbaś
tel. 748164514
e-mail: jakub.urbas@gmail.com
Data publikacji: 2015-02-13 09:53:00
Data ostatniej aktualizacji: 2015-02-13 09:55Aktualizacja dokonana przez:

Wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej dotyczące udziału w pracach obwodowych komisji wyborczych

Wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej dotyczące udziału w pracach obwodowych komisji wyborczych

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Jakub Urbaś
tel. 748164514
e-mail: jakub.urbas@gmail.com
Data publikacji: 2015-02-13 09:55:00
Data ostatniej aktualizacji: 2015-02-13 09:56Aktualizacja dokonana przez:

Informacja o warunkach udziału w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju

Informacja o warunkach udziału w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015r.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Jakub Urbaś
tel. 748164514
e-mail: jakub.urbas@gmail.com
Data publikacji: 2015-02-13 09:56:00
Data ostatniej aktualizacji: 2015-02-13 09:57Aktualizacja dokonana przez:

Zarządzenie nr 24/2015 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 11 lutego 2015r.

Zarządzenie nr 24/2015 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 11 lutego 2015r. w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Stoszowice miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wyznaczonych na dzień 10 maja 2015r.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Jakub Urbaś
tel. 748164514
e-mail: jakub.urbas@gmail.com
Data publikacji: 2015-02-13 09:57:00
Data ostatniej aktualizacji: 2015-02-13 09:58Aktualizacja dokonana przez:

Informacja Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie głosowania

Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o możliwości zgłoszenia: głosowania korespondencyjnego, wniosku o dopisanie do spisu wyborców w wybranym obwodzie głosowania, wniosku o sporządzenie aktu pełnomocnictwa, wniosku o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Jakub Urbaś
tel. 748164514
e-mail: jakub.urbas@gmail.com
Data publikacji: 2015-02-13 11:09:00
Data ostatniej aktualizacji: 2015-02-13 11:11Aktualizacja dokonana przez:

O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Stoszowice z dnia 1 kwietnia 2015 r.

O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Stoszowice z dnia 1 kwietnia 2015 r.
o numerach i granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych oraz o możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Jakub Urbaś
tel. 748164514
e-mail: jakub.urbas@gmail.com
Data publikacji: 2015-04-08 11:58:00
Data ostatniej aktualizacji: 2015-04-08 15:31Aktualizacja dokonana przez:

Składy obwodowych komisji wyborczych w wyborach prezydenta RP w Gminie Stoszowice.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Jakub Urbaś
tel. 748164514
e-mail: jakub.urbas@gmail.com
Data publikacji: 2015-04-22 08:32:00
Data ostatniej aktualizacji: 2015-04-22 08:34Aktualizacja dokonana przez:

Zarządzenie nr 39/2015 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 31 marca 2015r.

w sprawie wyznaczenia obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych oraz wyznaczenia obwodowych komisji wyborczych dla celów głosowania korespondencyjnego w wyborach Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015r.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Jakub Urbaś
tel. 748164514
e-mail: jakub.urbas@gmail.com
Data publikacji: 2015-04-23 07:04:00
Data ostatniej aktualizacji: 2015-04-23 07:05Aktualizacja dokonana przez:

Zarządzenie nr 40/2015 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 31 marca 2015r.

w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Gminy Stoszowice do przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015r.

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Jakub Urbaś
tel. 748164514
e-mail: jakub.urbas@gmail.com
Data publikacji: 2015-04-23 07:05:00
Data ostatniej aktualizacji: 2015-04-23 07:06Aktualizacja dokonana przez:

Zarządzenie nr 41/2015 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 31 marca 2015r.

W sprawie wyznaczenia przedstawicieli odpowiedzialnych za ochronę lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami w wyborach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015r.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Jakub Urbaś
tel. 748164514
e-mail: jakub.urbas@gmail.com
Data publikacji: 2015-04-23 07:06:00
Data ostatniej aktualizacji: 2015-04-23 07:07Aktualizacja dokonana przez:

Zarządzenie nr 44/2015 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 10 kwietnia 2015r.

w sprawie udzielenia upoważnienia do dokonywania czynności związanych z wyborami  

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Jakub Urbaś
tel. 748164514
e-mail: jakub.urbas@gmail.com
Data publikacji: 2015-04-23 07:07:00
Data ostatniej aktualizacji: 2015-04-23 07:08Aktualizacja dokonana przez:

Zarządzenie nr 47/2015 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 14 kwietnia 2015 r.

 w sprawie wskazania przez Wójta Gminy Stoszowice pracowników samorządowych Gminy i gminnych jednostek organizacyjnych wchodzących do składu Obwodowych Komisji Wyborczych w Gminie Stoszowice

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Jakub Urbaś
tel. 748164514
e-mail: jakub.urbas@gmail.com
Data publikacji: 2015-04-23 07:08:00
Data ostatniej aktualizacji: 2015-04-23 07:09Aktualizacja dokonana przez:

Zarządzenie nr 48/2015 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 20 kwietnia 2015 r.

w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych na trenie gminy Stoszowice Wójta Gminy Stoszowice z dnia 14 kwietnia 2015 r. w sprawie wskazania przez Wójta Gminy Stoszowice pracowników samorządowych Gminy i gminnych jednostek organizacyjnych wchodzących do składu Obwodowych Komisji Wyborczych w Gminie Stoszowice

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Jakub Urbaś
tel. 748164514
e-mail: jakub.urbas@gmail.com
Data publikacji: 2015-04-23 07:09:00
Data ostatniej aktualizacji: 2015-04-23 07:09Aktualizacja dokonana przez:

Zarządzenie nr 49/2015 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 20 kwietnia 2015r.

W sprawie powołania koordynatora gminnego w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015r.

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Jakub Urbaś
tel. 748164514
e-mail: jakub.urbas@gmail.com
Data publikacji: 2015-04-23 07:09:00
Data ostatniej aktualizacji: 2015-04-23 07:10Aktualizacja dokonana przez:

Zarządzenie nr 50/2015 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 20 kwietnia 2015r.

W sprawie powołania operatorów obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych w wyborach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015r.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Jakub Urbaś
tel. 748164514
e-mail: jakub.urbas@gmail.com
Data publikacji: 2015-04-23 07:10:00
Data ostatniej aktualizacji: 2015-04-23 07:11Aktualizacja dokonana przez:

Playlista z komunikatami PKW

Plalista z komunikatami  PKW:


http://www.youtube.com/playlist?list=PLAimbok-fB0qdFtxnOnnwWPXa1_RiiZCu

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Jakub Urbaś
tel. 748164514
e-mail: jakub.urbas@gmail.com
Data publikacji: 2015-04-29 11:36:00
Data ostatniej aktualizacji: 2015-04-29 11:38Aktualizacja dokonana przez:

Zawiadomienie o sporządzeniu spisu wyborców w systemie informatycznym.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Jakub Urbaś
tel. 748164514
e-mail: jakub.urbas@gmail.com
Data publikacji: 2015-04-29 11:43:00
Data ostatniej aktualizacji: 2015-04-29 11:45Aktualizacja dokonana przez:

Informacja PKW o spisie wyborców.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Jakub Urbaś
tel. 748164514
e-mail: jakub.urbas@gmail.com
Data publikacji: 2015-04-29 11:45:00
Data ostatniej aktualizacji: 2015-04-29 11:48Aktualizacja dokonana przez: