2015

Zarządzenie nr 020/2015 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 27 stycznia 2015 r.

 w sprawie powołania Komisji Konkursowej

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Jakub Urbaś
tel. 748164514
e-mail: jakub.urbas@gmail.com
Data publikacji: 2015-01-28 10:22:00
Data ostatniej aktualizacji: 2015-10-28 11:47Aktualizacja dokonana przez:

Zarządzenie nr 021/2015 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 27 stycznia 2015 r.

 w sprawie powołania Komisji Konkursowej

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Jakub Urbaś
tel. 748164514
e-mail: jakub.urbas@gmail.com
Data publikacji: 2015-01-28 10:26:00
Data ostatniej aktualizacji: 2015-10-28 11:49Aktualizacja dokonana przez:

Zarządzenie nr 006/2015 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 15 stycznia 2015

W sprawie szczegółowego podziału dochodów i wydatków budżetu gminy Stoszowice

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Jakub Urbaś
tel. 748164514
e-mail: jakub.urbas@gmail.com
Data publikacji: 2015-02-10 15:18:00
Data ostatniej aktualizacji: 2015-10-28 11:40Aktualizacja dokonana przez:

Zarządzenie nr 003/2015 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 2 stycznia 2015

W sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Stoszowicach do wydawania decyzji administracyjnych ...

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Jakub Urbaś
tel. 748164514
e-mail: jakub.urbas@gmail.com
Data publikacji: 2015-02-10 15:29:00
Data ostatniej aktualizacji: 2015-10-28 11:40Aktualizacja dokonana przez:

Zarządzenie nr 005/2015 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 14 stycznia 2015

w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2015

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Jakub Urbaś
tel. 748164514
e-mail: jakub.urbas@gmail.com
Data publikacji: 2015-02-10 15:31:00
Data ostatniej aktualizacji: 2015-10-28 11:40Aktualizacja dokonana przez:

Zarządzenie nr 007/2015 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 21 stycznia 2015

W sprawie ogłoszenia konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie: kultury, sztuki, ...

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Jakub Urbaś
tel. 748164514
e-mail: jakub.urbas@gmail.com
Data publikacji: 2015-02-10 15:32:00
Data ostatniej aktualizacji: 2015-10-28 11:41Aktualizacja dokonana przez:

Zarządzenie nr 008/2015 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 21 stycznia

W sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych...

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Jakub Urbaś
tel. 748164514
e-mail: jakub.urbas@gmail.com
Data publikacji: 2015-02-10 15:33:00
Data ostatniej aktualizacji: 2015-10-28 11:42Aktualizacja dokonana przez:

Zarządzenie nr 009/2015 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 21 stycznia 2015

W sprawie przeprowadzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej w sołectwie BUDZÓW

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Jakub Urbaś
tel. 748164514
e-mail: jakub.urbas@gmail.com
Data publikacji: 2015-02-10 15:33:00
Data ostatniej aktualizacji: 2015-10-28 11:42Aktualizacja dokonana przez:

Zarządzenie nr 001/2015 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 2 stycznia 2015

W sprawie realizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Jakub Urbaś
tel. 748164514
e-mail: jakub.urbas@gmail.com
Data publikacji: 2015-02-11 16:34:00
Data ostatniej aktualizacji: 2015-10-28 11:39Aktualizacja dokonana przez:

Zarządzenie nr 002/2015 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 2 stycznia 2015

W sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Stoszowicach do wydawania decyzji w sprawach zryczałtowanego dodatku energetycznego, o którym mowa w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997r. – Prawo energetyczne

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Jakub Urbaś
tel. 748164514
e-mail: jakub.urbas@gmail.com
Data publikacji: 2015-02-11 16:37:00
Data ostatniej aktualizacji: 2015-10-28 11:39Aktualizacja dokonana przez:

Zarządzenie nr 010/2015 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 21 stycznia 2015

W sprawie przeprowadzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej w sołectwie STOSZOWICE

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Jakub Urbaś
tel. 748164514
e-mail: jakub.urbas@gmail.com
Data publikacji: 2015-02-11 16:38:00
Data ostatniej aktualizacji: 2015-10-28 11:42Aktualizacja dokonana przez:

Zarządzenie nr 011/2015 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 21 stycznia 2015

W sprawie przeprowadzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej w sołectwie GRODZISZCZE

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Jakub Urbaś
tel. 748164514
e-mail: jakub.urbas@gmail.com
Data publikacji: 2015-02-11 16:39:00
Data ostatniej aktualizacji: 2015-10-28 11:43Aktualizacja dokonana przez:

Zarządzenie nr 012/2015 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 21 stycznia 2015

W sprawie przeprowadzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej w sołectwie RUDNICA

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Jakub Urbaś
tel. 748164514
e-mail: jakub.urbas@gmail.com
Data publikacji: 2015-02-11 16:40:00
Data ostatniej aktualizacji: 2015-10-28 11:43Aktualizacja dokonana przez:

Zarządzenie nr 013/2015 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 21 stycznia 2015

W sprawie przeprowadzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej w sołectwie Srebrna Góra

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Jakub Urbaś
tel. 748164514
e-mail: jakub.urbas@gmail.com
Data publikacji: 2015-02-11 16:40:00
Data ostatniej aktualizacji: 2015-10-28 11:45Aktualizacja dokonana przez:

Zarządzenie nr 014/2015 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 21 stycznia 2015

W sprawie przeprowadzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej w sołectwie PRZEDBOROWA

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Jakub Urbaś
tel. 748164514
e-mail: jakub.urbas@gmail.com
Data publikacji: 2015-02-11 16:41:00
Data ostatniej aktualizacji: 2015-10-28 11:45Aktualizacja dokonana przez:

Zarządzenie nr 015/2015 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 21 stycznia 2015

W sprawie przeprowadzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej w sołectwie RÓŻANA

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Jakub Urbaś
tel. 748164514
e-mail: jakub.urbas@gmail.com
Data publikacji: 2015-02-11 16:42:00
Data ostatniej aktualizacji: 2015-10-28 11:45Aktualizacja dokonana przez:

Zarządzenie nr 016/2015 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 21 stycznia 2015

W sprawie przeprowadzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej w sołectwie LUTOMIERZ

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Jakub Urbaś
tel. 748164514
e-mail: jakub.urbas@gmail.com
Data publikacji: 2015-02-11 16:42:00
Data ostatniej aktualizacji: 2015-10-28 11:46Aktualizacja dokonana przez:

Zarządzenie nr 017/2015 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 21 stycznia 2015

W sprawie przeprowadzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej w sołectwie ŻDANÓW

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Jakub Urbaś
tel. 748164514
e-mail: jakub.urbas@gmail.com
Data publikacji: 2015-02-11 16:43:00
Data ostatniej aktualizacji: 2015-10-28 11:46Aktualizacja dokonana przez:

Zarządzenie nr 018/2015 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 21 stycznia 2015

W sprawie przeprowadzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej w sołectwie JEMNA

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Jakub Urbaś
tel. 748164514
e-mail: jakub.urbas@gmail.com
Data publikacji: 2015-02-11 16:44:00
Data ostatniej aktualizacji: 2015-10-28 11:46Aktualizacja dokonana przez:

Zarządzenie nr 019/2015 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 21 stycznia 2015

W sprawie przeprowadzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej w sołectwie MIKOŁAJÓW

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Jakub Urbaś
tel. 748164514
e-mail: jakub.urbas@gmail.com
Data publikacji: 2015-02-11 16:44:00
Data ostatniej aktualizacji: 2015-10-28 11:47Aktualizacja dokonana przez:

Zarządzenie nr 022/2015 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 30 stycznia 2015

W sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2015

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Jakub Urbaś
tel. 748164514
e-mail: jakub.urbas@gmail.com
Data publikacji: 2015-02-11 16:45:00
Data ostatniej aktualizacji: 2015-10-28 11:50Aktualizacja dokonana przez:

Zarządzenie nr 023/2015 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 10 luty 2015

W sprawie powołania stałej komisji przetargowej do przeprowadzania zamówień publicznych o wartości powyżej 30 000 euro.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Jakub Urbaś
tel. 748164514
e-mail: jakub.urbas@gmail.com
Data publikacji: 2015-02-11 16:46:00
Data ostatniej aktualizacji: 2015-10-28 11:50Aktualizacja dokonana przez:

Zarządzenie nr 024/2015 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 11 lutego 2015r.

w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Stoszowice miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wyznaczonych na dzień 10 maja 2015r.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Jakub Urbaś
tel. 748164514
e-mail: jakub.urbas@gmail.com
Data publikacji: 2015-02-13 09:42:00
Data ostatniej aktualizacji: 2015-10-28 11:51Aktualizacja dokonana przez:

Zarządzenie nr 047/2015 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 14 kwietnia 2015 r.

 w sprawie wskazania przez Wójta Gminy Stoszowice pracowników samorządowych Gminy i gminnych jednostek organizacyjnych wchodzących do składu Obwodowych Komisji Wyborczych w Gminie Stoszowice

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Jakub Urbaś
tel. 748164514
e-mail: jakub.urbas@gmail.com
Data publikacji: 2015-04-22 08:38:00
Data ostatniej aktualizacji: 2015-10-28 12:05Aktualizacja dokonana przez:

Zarządzenie nr 048/2015 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 20 kwietnia 2015 r.

 w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych na trenie gminy Stoszowice Wójta Gminy Stoszowice z dnia 14 kwietnia 2015 r. w sprawie wskazania przez Wójta Gminy Stoszowice pracowników samorządowych Gminy i gminnych jednostek organizacyjnych wchodzących do składu Obwodowych Komisji Wyborczych w Gminie Stoszowice

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Jakub Urbaś
tel. 748164514
e-mail: jakub.urbas@gmail.com
Data publikacji: 2015-04-22 08:41:00
Data ostatniej aktualizacji: 2015-10-28 12:05Aktualizacja dokonana przez:

Zarządzenie nr 039/2015 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 31 marca 2015r.

w sprawie wyznaczenia obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych oraz wyznaczenia obwodowych komisji wyborczych dla celów głosowania korespondencyjnego w wyborach Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015r.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Jakub Urbaś
tel. 748164514
e-mail: jakub.urbas@gmail.com
Data publikacji: 2015-04-22 11:18:00
Data ostatniej aktualizacji: 2015-10-28 11:59Aktualizacja dokonana przez:

Zarządzenie nr 040/2015 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 31 marca 2015r.

w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Gminy Stoszowice do przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015r.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Jakub Urbaś
tel. 748164514
e-mail: jakub.urbas@gmail.com
Data publikacji: 2015-04-22 11:19:00
Data ostatniej aktualizacji: 2015-10-28 12:02Aktualizacja dokonana przez:

Zarządzenie nr 044/2015 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 10 kwietnia 2015r.

w sprawie udzielenia upoważnienia do dokonywania czynności związanych z wyborami  

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Jakub Urbaś
tel. 748164514
e-mail: jakub.urbas@gmail.com
Data publikacji: 2015-04-22 11:20:00
Data ostatniej aktualizacji: 2015-10-28 12:04Aktualizacja dokonana przez:

Zarządzenie nr 041/2015 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 31 marca 2015r.

W sprawie wyznaczenia przedstawicieli odpowiedzialnych za ochronę lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami w wyborach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015r.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Jakub Urbaś
tel. 748164514
e-mail: jakub.urbas@gmail.com
Data publikacji: 2015-04-23 06:51:00
Data ostatniej aktualizacji: 2015-10-28 12:03Aktualizacja dokonana przez:

Zarządzenie nr 049/2015 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 20 kwietnia 2015r.

W sprawie powołania koordynatora gminnego w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015r.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Jakub Urbaś
tel. 748164514
e-mail: jakub.urbas@gmail.com
Data publikacji: 2015-04-23 06:53:00
Data ostatniej aktualizacji: 2015-10-28 12:06Aktualizacja dokonana przez:

Zarządzenie nr 050/2015 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 20 kwietnia 2015r.

W sprawie powołania operatorów obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych w wyborach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015r.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Jakub Urbaś
tel. 748164514
e-mail: jakub.urbas@gmail.com
Data publikacji: 2015-04-23 06:55:00
Data ostatniej aktualizacji: 2015-10-28 12:09Aktualizacja dokonana przez:

Zarządzenie nr 074/2015 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 05.08.2015r

W sprawie udzielenia upoważnienia do dokonywania czynności związanych z wyborami

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Jakub Urbaś
tel. 748164514
e-mail: jakub.urbas@gmail.com
Data publikacji: 2015-08-10 15:05:00
Data ostatniej aktualizacji: 2015-10-28 12:34Aktualizacja dokonana przez:

Zarządzenie nr 076/2015 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 05.08.2015r

W sprawie wyznaczenia obwodowych komisji ds. referendum dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych oraz wyznaczenia obwodowych komisji do spraw referendum dla celów głosowania korespondencyjnego w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015roku.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Jakub Urbaś
tel. 748164514
e-mail: jakub.urbas@gmail.com
Data publikacji: 2015-08-10 15:06:00
Data ostatniej aktualizacji: 2015-10-28 12:35Aktualizacja dokonana przez:

Zarządzenie nr 077/2015 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 05.08.2015r

W sprawie wskazania przez Wójta Gminy Stoszowice pracowników samorządowych Gminy i gminnych jednostek organizacyjnych wchodzących do składu obwodowych komisji ds. referendum ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 6 września 2015roku.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Jakub Urbaś
tel. 748164514
e-mail: jakub.urbas@gmail.com
Data publikacji: 2015-08-10 15:07:00
Data ostatniej aktualizacji: 2015-10-28 12:35Aktualizacja dokonana przez:

Zarządzenie nr 078/2015 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 05.08.2015r

W sprawie powołania operatorów obsługi informatycznej obwodowych komisji ds. referendum w referendum ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień 6 września 2015r.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Jakub Urbaś
tel. 748164514
e-mail: jakub.urbas@gmail.com
Data publikacji: 2015-08-10 15:08:00
Data ostatniej aktualizacji: 2015-10-28 12:36Aktualizacja dokonana przez:

Zarządzenie nr 080/2015 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 05.08.2015r

W sprawie wyznaczenia przedstawicieli odpowiedzialnych za ochronę lokali obwodowych komisji ds. referendum w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015r.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Jakub Urbaś
tel. 748164514
e-mail: jakub.urbas@gmail.com
Data publikacji: 2015-08-10 15:09:00
Data ostatniej aktualizacji: 2015-10-28 12:36Aktualizacja dokonana przez:

Zarządzenie nr 088/2014 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 24.08.2015r

W sprawie powołania Gminnej Komisji ds. szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, dotkniętych klęską suszy na terenie gminy Stoszowice

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Jakub Urbaś
tel. 748164514
e-mail: jakub.urbas@gmail.com
Data publikacji: 2015-08-26 11:47:00
Data ostatniej aktualizacji: 2015-10-28 12:36Aktualizacja dokonana przez:

Zarządzenie Nr 036/2015 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 25 marca 2015r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Stoszowice za 2014rok.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Jakub Urbaś
tel. 748164514
e-mail: jakub.urbas@gmail.com
Data publikacji: 2015-09-02 10:02:00
Data ostatniej aktualizacji: 2015-10-28 11:57Aktualizacja dokonana przez:

Zarządzenie nr 025/2015 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 18.02.2015

W sprawie powołania Komisji Przetargowej

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Jakub Urbaś
tel. 748164514
e-mail: jakub.urbas@gmail.com
Data publikacji: 2015-09-18 12:47:00
Data ostatniej aktualizacji: 2015-10-28 11:51Aktualizacja dokonana przez:

Zarządzenie nr 026/2015 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 18.02.2015

W sprawie powołania komisji stałej, do dokonywania odbiorów końcowych i przekazania do eksploatacji inwestycji i remontów realizowanych przez Gminę Stoszowice.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Jakub Urbaś
tel. 748164514
e-mail: jakub.urbas@gmail.com
Data publikacji: 2015-09-18 12:53:00
Data ostatniej aktualizacji: 2015-10-28 11:54Aktualizacja dokonana przez:

Zarządzenie nr 027/2015 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 23.02.2015

W sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych Gminy Stoszowice w 2015r.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Jakub Urbaś
tel. 748164514
e-mail: jakub.urbas@gmail.com
Data publikacji: 2015-09-18 12:54:00
Data ostatniej aktualizacji: 2015-10-28 11:54Aktualizacja dokonana przez:

Zarządzenie nr 028/2015 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 23.02.2015

W sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stoszowicach do prowadzenia spraw z zakresu realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych – Karta Dużej Rodziny

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Jakub Urbaś
tel. 748164514
e-mail: jakub.urbas@gmail.com
Data publikacji: 2015-09-18 12:55:00
Data ostatniej aktualizacji: 2015-10-28 11:54Aktualizacja dokonana przez:

Zarządzenie nr 029/2015 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 24.02.2015

W sprawie wniesienia wkładu pieniężnego przez Wójta Gminy Stoszowice do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą „Twierdza Srebrna Góra”

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Jakub Urbaś
tel. 748164514
e-mail: jakub.urbas@gmail.com
Data publikacji: 2015-09-18 12:56:00
Data ostatniej aktualizacji: 2015-10-28 11:55Aktualizacja dokonana przez:

Zarządzenie nr 030/2015 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 27.02.2015

W sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2015

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Jakub Urbaś
tel. 748164514
e-mail: jakub.urbas@gmail.com
Data publikacji: 2015-09-18 12:56:00
Data ostatniej aktualizacji: 2015-10-28 11:55Aktualizacja dokonana przez:

Zarządzenie nr 031/2015 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 03.03.2015

W sprawie ustalenia na 2015 rok wysokości i terminu płatności czynszu dzierżawnego za dzierżawę nieruchomości na cele rolne, stanowiących własność Gminy Stoszowice.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Jakub Urbaś
tel. 748164514
e-mail: jakub.urbas@gmail.com
Data publikacji: 2015-09-18 12:57:00
Data ostatniej aktualizacji: 2015-10-28 11:55Aktualizacja dokonana przez:

Zarządzenie nr 032/2015 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 18.03.2015

W sprawie powołania Komisji Przetargowej

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Jakub Urbaś
tel. 748164514
e-mail: jakub.urbas@gmail.com
Data publikacji: 2015-09-18 12:58:00
Data ostatniej aktualizacji: 2015-10-28 11:56Aktualizacja dokonana przez:

Zarządzenie nr 033/2015 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 18.03.2015

W sprawie powołania Komisji do przygotowania dokumentacji dotyczących z wyborów uzupełniających do rady Gminy Stoszowice zarządzone dzień 27 marca 2011r.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Jakub Urbaś
tel. 748164514
e-mail: jakub.urbas@gmail.com
Data publikacji: 2015-09-18 12:58:00
Data ostatniej aktualizacji: 2015-10-28 11:56Aktualizacja dokonana przez:

Zarządzenie nr 034/2015 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 24.03.2015

W sprawie wniesienia wkładu pieniężnego przez Wójta Gminy Stoszowice do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą „Wodociągi Srebrnogórskie”  Sp. z o.o. z siedzibą w Budzowie.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Jakub Urbaś
tel. 748164514
e-mail: jakub.urbas@gmail.com
Data publikacji: 2015-09-18 12:59:00
Data ostatniej aktualizacji: 2015-10-28 11:56Aktualizacja dokonana przez:

Zarządzenie nr 035/2015 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 24.03.2015

W sprawie wniesienia wkładu pieniężnego przez Wójta Gminy Stoszowice do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą „Wodociągi Srebrnogórskie”  Sp. z o.o. z siedzibą w Budzowie.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Jakub Urbaś
tel. 748164514
e-mail: jakub.urbas@gmail.com
Data publikacji: 2015-09-18 13:00:00
Data ostatniej aktualizacji: 2015-10-28 11:57Aktualizacja dokonana przez:

Zarządzenie nr 037/2015 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 26.03.2015

W sprawie powołania komisji rekrutacyjnej

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Jakub Urbaś
tel. 748164514
e-mail: jakub.urbas@gmail.com
Data publikacji: 2015-09-18 13:00:00
Data ostatniej aktualizacji: 2015-10-28 11:57Aktualizacja dokonana przez:

Zarządzenie nr 038/2015 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 31.03.2015

W sprawie zmiany budżetu gminy roku 2015

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Jakub Urbaś
tel. 748164514
e-mail: jakub.urbas@gmail.com
Data publikacji: 2015-09-18 13:01:00
Data ostatniej aktualizacji: 2015-10-28 11:58Aktualizacja dokonana przez:

Zarządzenie nr 042/2015 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 09.04.2015

W sprawie prowadzenia instruktażu wstępnego z zakresu BHP

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Jakub Urbaś
tel. 748164514
e-mail: jakub.urbas@gmail.com
Data publikacji: 2015-09-18 13:01:00
Data ostatniej aktualizacji: 2015-10-28 12:03Aktualizacja dokonana przez:

Zarządzenie nr 043/2015 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 10.04.2015

W sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Gminnej Spółki Wodociągi Srebrnogórskie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Budzowie.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Jakub Urbaś
tel. 748164514
e-mail: jakub.urbas@gmail.com
Data publikacji: 2015-09-18 13:02:00
Data ostatniej aktualizacji: 2015-10-28 12:03Aktualizacja dokonana przez:

Zarządzenie nr 045/2015 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 14.04.2015

W sprawie powołania Komisji Przetargowej

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Jakub Urbaś
tel. 748164514
e-mail: jakub.urbas@gmail.com
Data publikacji: 2015-09-18 13:05:00
Data ostatniej aktualizacji: 2015-10-28 12:04Aktualizacja dokonana przez:

Zarządzenie nr 046/2015 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 14.04.2015

W sprawie powołania Komisji Przetargowej

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Jakub Urbaś
tel. 748164514
e-mail: jakub.urbas@gmail.com
Data publikacji: 2015-09-18 13:07:00
Data ostatniej aktualizacji: 2015-10-28 12:04Aktualizacja dokonana przez:

Zarządzenie nr 051/2015 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 22.04.2015

W sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Stoszowice w 2015roku.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Jakub Urbaś
tel. 748164514
e-mail: jakub.urbas@gmail.com
Data publikacji: 2015-09-18 13:08:00
Data ostatniej aktualizacji: 2015-10-28 12:10Aktualizacja dokonana przez:

Zarządzenie nr 052/2015 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 22.04.2015

W sprawie powołania Komisji do spraw brakowania druków ścisłego zarachowania wykorzystanych na potrzeby dowodów osobistych

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Jakub Urbaś
tel. 748164514
e-mail: jakub.urbas@gmail.com
Data publikacji: 2015-09-18 13:08:00
Data ostatniej aktualizacji: 2015-10-28 12:10Aktualizacja dokonana przez:

Zarządzenie nr 054/2015 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 30.04.2015

W sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2015

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Jakub Urbaś
tel. 748164514
e-mail: jakub.urbas@gmail.com
Data publikacji: 2015-09-18 13:09:00
Data ostatniej aktualizacji: 2015-10-28 12:11Aktualizacja dokonana przez:

Zarządzenie nr 055/2015 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 30.04.2015

W sprawie powołania stałej komisji przetargowej do przeprowadzania zamówień publicznych o wartości powyżej 30 000 euro

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Jakub Urbaś
tel. 748164514
e-mail: jakub.urbas@gmail.com
Data publikacji: 2015-09-18 13:10:00
Data ostatniej aktualizacji: 2015-10-28 12:12Aktualizacja dokonana przez:

Zarządzenie nr 056/2015 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 08.05.2015

W sprawie wyznaczenia osób do dokonywania czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec Wójta Gminy Stoszowice

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Jakub Urbaś
tel. 748164514
e-mail: jakub.urbas@gmail.com
Data publikacji: 2015-09-18 13:11:00
Data ostatniej aktualizacji: 2015-10-28 12:12Aktualizacja dokonana przez:

Zarządzenie nr 057/2015 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 18.05.2015

W sprawie przekazania sprawozdania finansowego Gminy Stoszowice za 2014 rok.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Jakub Urbaś
tel. 748164514
e-mail: jakub.urbas@gmail.com
Data publikacji: 2015-09-18 13:11:00
Data ostatniej aktualizacji: 2015-10-28 12:12Aktualizacja dokonana przez:

Zarządzenie nr 058/2015 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 20.05.2015

W sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2014 rok samorządowej instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Stoszowicach

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Jakub Urbaś
tel. 748164514
e-mail: jakub.urbas@gmail.com
Data publikacji: 2015-09-18 13:12:00
Data ostatniej aktualizacji: 2015-10-28 12:13Aktualizacja dokonana przez:

Zarządzenie nr 053/2015 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 30 kwietnia 2015r.

W sprawie podania do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu Gminy Stoszowice za 2014rok.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Jakub Urbaś
tel. 748164514
e-mail: jakub.urbas@gmail.com
Data publikacji: 2015-09-18 13:13:00
Data ostatniej aktualizacji: 2015-10-28 12:11Aktualizacja dokonana przez:

Zarządzenie nr 059/2015 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 21.05.2015

W sprawie powołania Komisji Przetargowej

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Jakub Urbaś
tel. 748164514
e-mail: jakub.urbas@gmail.com
Data publikacji: 2015-09-18 13:15:00
Data ostatniej aktualizacji: 2015-10-28 12:13Aktualizacja dokonana przez:

Zarządzenie nr 061/2015 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 29.05.2015

W sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2015

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Jakub Urbaś
tel. 748164514
e-mail: jakub.urbas@gmail.com
Data publikacji: 2015-09-18 13:15:00
Data ostatniej aktualizacji: 2015-10-28 12:16Aktualizacja dokonana przez:

Zarządzenie nr 062/2015 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 24.06.2015

W sprawie wyznaczenia na terenie Gminy Stoszowice miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń i plakatów podmiotów uprawnionych do prowadzenia….

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Jakub Urbaś
tel. 748164514
e-mail: jakub.urbas@gmail.com
Data publikacji: 2015-09-18 13:17:00
Data ostatniej aktualizacji: 2015-10-28 12:16Aktualizacja dokonana przez:

Zarządzenie nr 063/2015 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 24.06.2015

W sprawie powołania Komisji do przygotowania dokumentacji dotyczących z wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 16 listopada 2015

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Jakub Urbaś
tel. 748164514
e-mail: jakub.urbas@gmail.com
Data publikacji: 2015-09-18 13:17:00
Data ostatniej aktualizacji: 2015-10-28 12:17Aktualizacja dokonana przez:

Zarządzenie nr 065/2015 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 30.06.2015

W sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2015

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Jakub Urbaś
tel. 748164514
e-mail: jakub.urbas@gmail.com
Data publikacji: 2015-09-18 13:18:00
Data ostatniej aktualizacji: 2015-10-28 12:17Aktualizacja dokonana przez:

Zarządzenie nr 066/2015 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 01.07.2015

W sprawie powołania Komisji Przetargowej

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Jakub Urbaś
tel. 748164514
e-mail: jakub.urbas@gmail.com
Data publikacji: 2015-09-18 13:19:00
Data ostatniej aktualizacji: 2015-10-28 12:17Aktualizacja dokonana przez:

Zarządzenie nr 067/2015 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 02.07.2015

W sprawie powołania Rady Konsultacyjnej do spraw Fortecznego Parku Kulturowego w Srebrnej Górze oraz ustalenia jej składu.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Jakub Urbaś
tel. 748164514
e-mail: jakub.urbas@gmail.com
Data publikacji: 2015-09-18 13:19:00
Data ostatniej aktualizacji: 2015-10-28 12:17Aktualizacja dokonana przez:

Zarządzenie nr 068/2015 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 02.07.2015

W sprawie wysokości stawek czynszu za dzierżawę gruntów, stanowiących własność Gminy Stoszowice.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Jakub Urbaś
tel. 748164514
e-mail: jakub.urbas@gmail.com
Data publikacji: 2015-09-18 13:20:00
Data ostatniej aktualizacji: 2015-10-28 12:18Aktualizacja dokonana przez:

Zarządzenie nr 069/2015 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 29.07.2015

W sprawie powołania komisji rekrutacyjnej

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Jakub Urbaś
tel. 748164514
e-mail: jakub.urbas@gmail.com
Data publikacji: 2015-09-18 13:20:00
Data ostatniej aktualizacji: 2015-10-28 12:18Aktualizacja dokonana przez:

Zarządzenie nr 070/2015 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 31.07.2015

W sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2015

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Jakub Urbaś
tel. 748164514
e-mail: jakub.urbas@gmail.com
Data publikacji: 2015-09-18 13:21:00
Data ostatniej aktualizacji: 2015-10-28 12:19Aktualizacja dokonana przez:

Zarządzenie nr 071/2015 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 31.07.2015

 W sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Jakub Urbaś
tel. 748164514
e-mail: jakub.urbas@gmail.com
Data publikacji: 2015-09-18 13:22:00
Data ostatniej aktualizacji: 2015-10-28 12:19Aktualizacja dokonana przez:

Zarządzenie nr 072/2015 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 03.08.2015

W sprawie trybu i terminów prac związanych z opracowaniem projektu uchwały budżetowej gminy Stoszowice na 2016 rok.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Jakub Urbaś
tel. 748164514
e-mail: jakub.urbas@gmail.com
Data publikacji: 2015-09-21 10:36:00
Data ostatniej aktualizacji: 2015-10-28 12:22Aktualizacja dokonana przez:

Zarządzenie nr 073/2015 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 05.08.2015

W sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz planu finansowego samorządowej instytucji kultury za pierwsze półrocze 2015r.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Jakub Urbaś
tel. 748164514
e-mail: jakub.urbas@gmail.com
Data publikacji: 2015-09-21 10:37:00
Data ostatniej aktualizacji: 2015-10-28 12:23Aktualizacja dokonana przez:

Zarządzenie nr 075/2015 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 05.08.2015

W sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Gminy Stoszowice do przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji ds. referendum ogólnokrajowego, zarządzonego na dzień 6 września 2015r.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Jakub Urbaś
tel. 748164514
e-mail: jakub.urbas@gmail.com
Data publikacji: 2015-09-21 10:38:00
Data ostatniej aktualizacji: 2015-10-28 12:24Aktualizacja dokonana przez:

Zarządzenie nr 079/2015 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 05.08.2015

W sprawie powołania koordynatora gminnego w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015roku.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Jakub Urbaś
tel. 748164514
e-mail: jakub.urbas@gmail.com
Data publikacji: 2015-09-21 10:40:00
Data ostatniej aktualizacji: 2015-10-28 12:25Aktualizacja dokonana przez:

Zarządzenie nr 081/2015 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 11 sierpnia 2015r.

W sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w 2015r. przysługujących w zamian za święta przepadające w sobotę.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Jakub Urbaś
tel. 748164514
e-mail: jakub.urbas@gmail.com
Data publikacji: 2015-10-21 11:51:00
Data ostatniej aktualizacji: 2015-10-28 12:26Aktualizacja dokonana przez:

Zarządzenie nr 082/2015 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 11 sierpnia 2015r.

W sprawie udzielenia upoważnienia do wykonywania czynności związanych z wyborami.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Jakub Urbaś
tel. 748164514
e-mail: jakub.urbas@gmail.com
Data publikacji: 2015-10-21 11:56:00
Data ostatniej aktualizacji: 2015-10-28 12:27Aktualizacja dokonana przez:

Zarządzenie nr 083/2015 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 11 sierpnia 2015r.

W sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Gminy Stoszowice do przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowej komisji wyborczej w wyborach uzupełniających do Rady gminy Stoszowice, zarządzonych na dzień 13 września 2015r.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Jakub Urbaś
tel. 748164514
e-mail: jakub.urbas@gmail.com
Data publikacji: 2015-10-21 11:57:00
Data ostatniej aktualizacji: 2015-10-28 12:29Aktualizacja dokonana przez:

Zarządzenie nr 084/2015 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 12 sierpnia 2015r.

W sprawie wskazania pracownika Urzędu gminy Stoszowice do składu Obwodowej Komisji Wyborczej

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Jakub Urbaś
tel. 748164514
e-mail: jakub.urbas@gmail.com
Data publikacji: 2015-10-21 11:57:00
Data ostatniej aktualizacji: 2015-10-28 12:29Aktualizacja dokonana przez:

Zarządzenie nr 085/2015 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 12 sierpnia 2015r.

W sprawie wyznaczenia przedstawicieli odpowiedzialnych za ochronę lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Stoszowice zarządzonych na dzień 13 września 2015r.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Jakub Urbaś
tel. 748164514
e-mail: jakub.urbas@gmail.com
Data publikacji: 2015-10-21 11:58:00
Data ostatniej aktualizacji: 2015-10-28 12:30Aktualizacja dokonana przez:

Zarządzenie nr 086/2015 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 13 sierpnia 2015r.

W sprawie powołania obwodowych komisji ds. referendum w referendum ogólnokrajowym zarządzonych na dzień 6 września 2015roku.

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Jakub Urbaś
tel. 748164514
e-mail: jakub.urbas@gmail.com
Data publikacji: 2015-10-21 11:59:00
Data ostatniej aktualizacji: 2015-10-28 12:30Aktualizacja dokonana przez:

Zarządzenie nr 087/2015 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 14 sierpnia 2015r.

W sprawie zapewnienia bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych oraz podania wykazu tych miejsc do publicznej wiadomości.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Jakub Urbaś
tel. 748164514
e-mail: jakub.urbas@gmail.com
Data publikacji: 2015-10-21 12:00:00
Data ostatniej aktualizacji: 2015-10-28 12:31Aktualizacja dokonana przez:

Zarządzenie nr 089/2015 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 31 sierpnia 2015r.

W sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2015

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Jakub Urbaś
tel. 748164514
e-mail: jakub.urbas@gmail.com
Data publikacji: 2015-10-21 12:01:00
Data ostatniej aktualizacji: 2015-10-28 12:31Aktualizacja dokonana przez:

Zarządzenie nr 090/2015 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 31 sierpnia 2015r.

W sprawie udzielenia pełnomocnictwa osobie pełniącej obowiązki dyrektora jednostki organizacyjnej Gminy Stoszowice

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Jakub Urbaś
tel. 748164514
e-mail: jakub.urbas@gmail.com
Data publikacji: 2015-10-21 12:01:00
Data ostatniej aktualizacji: 2015-10-28 12:32Aktualizacja dokonana przez:

Zarządzenie nr 092/2015 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 15 września 2015r.

W sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Stoszowice z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Jakub Urbaś
tel. 748164514
e-mail: jakub.urbas@gmail.com
Data publikacji: 2015-10-21 12:02:00
Data ostatniej aktualizacji: 2015-10-28 12:32Aktualizacja dokonana przez:

Zarządzenie nr 094/2015 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 23 września 2015r.

W sprawie udzielenia upoważnienia do dokonywania czynności związanych z wyborami

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Jakub Urbaś
tel. 748164514
e-mail: jakub.urbas@gmail.com
Data publikacji: 2015-10-21 12:03:00
Data ostatniej aktualizacji: 2015-10-28 12:33Aktualizacja dokonana przez:

Zarządzenie nr 095/2015 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 23 września 2015r.

W sprawie upoważnienia pracownika Urzędu gminy Stoszowice do przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015r.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Jakub Urbaś
tel. 748164514
e-mail: jakub.urbas@gmail.com
Data publikacji: 2015-10-21 12:03:00
Data ostatniej aktualizacji: 2015-10-28 12:33Aktualizacja dokonana przez:

Zarządzenie nr 096/2015 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 23 września 2015r.

W sprawie wyznaczenia obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych oraz wyznaczenia obwodowych komisji wyborczych dla celów głosowania korespondencyjnego w wyborach do Sejmu  Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015r.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Jakub Urbaś
tel. 748164514
e-mail: jakub.urbas@gmail.com
Data publikacji: 2015-10-21 12:04:00
Data ostatniej aktualizacji: 2015-10-28 12:33Aktualizacja dokonana przez:

Zarządzenie nr 097/2015 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 25 września 2015r.

W sprawie powołania koordynatora gminnego w wyborach Sejmu  Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015r.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Jakub Urbaś
tel. 748164514
e-mail: jakub.urbas@gmail.com
Data publikacji: 2015-10-21 12:04:00
Data ostatniej aktualizacji: 2015-10-28 12:34Aktualizacja dokonana przez:

Zarządzenie nr 098/2015 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 25 września 2015r.

W sprawie powołania operatorów obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu  Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015r.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Jakub Urbaś
tel. 748164514
e-mail: jakub.urbas@gmail.com
Data publikacji: 2015-10-21 12:05:00
Data ostatniej aktualizacji: 2015-10-28 12:34Aktualizacja dokonana przez:

Zarządzenie nr 099/2015 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 23 września 2015r.

W sprawie wskazania przez Wójta Gminy Stoszowice pracowników samorządowych Gminy i gminnych jednostek organizacyjnych wchodzących do składu Obwodowych Komisji Wyborczych w Gminie Stoszowice.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Jakub Urbaś
tel. 748164514
e-mail: jakub.urbas@gmail.com
Data publikacji: 2015-10-21 12:06:00
Data ostatniej aktualizacji: 2015-10-28 12:34Aktualizacja dokonana przez:

Zarządzenie nr 101/2015 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 30 września 2015r.

W sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2015.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Jakub Urbaś
tel. 748164514
e-mail: jakub.urbas@gmail.com
Data publikacji: 2015-10-21 12:06:00
Data ostatniej aktualizacji: 2015-10-21 12:07Aktualizacja dokonana przez:

Zarządzenie nr 102/2015 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 1 października 2015r.

W sprawie zmiany w składzie osobowym Gminnej Komisji rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy Wójcie Gminy Stoszowice.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Jakub Urbaś
tel. 748164514
e-mail: jakub.urbas@gmail.com
Data publikacji: 2015-10-21 12:07:00
Data ostatniej aktualizacji: 2016-04-06 16:50Aktualizacja dokonana przez:

Zarządzenie nr 103/2015 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 1 października 2015r.

W sprawie zmian w składzie osobowym Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Jakub Urbaś
tel. 748164514
e-mail: jakub.urbas@gmail.com
Data publikacji: 2015-10-21 12:07:00
Data ostatniej aktualizacji: 2015-10-21 12:08Aktualizacja dokonana przez:

Zarządzenie nr 104/2015 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 5 października 2015r.

W sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Jemu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015r.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Jakub Urbaś
tel. 748164514
e-mail: jakub.urbas@gmail.com
Data publikacji: 2015-10-21 12:08:00
Data ostatniej aktualizacji: 2015-10-21 12:08Aktualizacja dokonana przez:

Zarządzenie nr 105/2015 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 14 października 2015r.

W sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych o zasięgu lokalnym dotyczących sołectwa Srebrna Góra, w sprawie organizacji w budynku byłego kościoła ewangelickiego (Aniołek) „hucznych zabawa”

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Jakub Urbaś
tel. 748164514
e-mail: jakub.urbas@gmail.com
Data publikacji: 2015-10-21 12:08:00
Data ostatniej aktualizacji: 2015-10-28 13:04Aktualizacja dokonana przez:

Zarządzenie nr 060/2015 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 21 maja 2015r.

W sprawie: nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Stoszowicach

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Jakub Urbaś
tel. 748164514
e-mail: jakub.urbas@gmail.com
Data publikacji: 2015-10-21 12:55:00
Data ostatniej aktualizacji: 2015-10-28 12:13Aktualizacja dokonana przez:

Zarządzenie nr 106/2015 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 16 października 2015

O uchylenie zarządzenia w sprawie powołania Rady Konsultacyjnej do spraw Fortecznego Parku kulturowego w Srebrnej górze oraz ustalenia jej składu

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Jakub Urbaś
tel. 748164514
e-mail: jakub.urbas@gmail.com
Data publikacji: 2015-10-28 13:10:00
Data ostatniej aktualizacji: 2015-10-28 13:11Aktualizacja dokonana przez:

Zarządzenie nr 107/2015 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 16 października 2015

w sprawie powołania Rady Konsultacyjnej do spraw Fortecznego w sprawie powołania Rady Naukowo-Konsultacyjnej do spraw Fortecznego Parku Kulturowego w Srebrnej Górze oraz ustalenia jej składu

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Jakub Urbaś
tel. 748164514
e-mail: jakub.urbas@gmail.com
Data publikacji: 2015-10-28 13:11:00
Data ostatniej aktualizacji: 2015-10-28 13:11Aktualizacja dokonana przez:

Zarządzenie nr 108/2015 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 21 października 2015

W sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Stoszowicach

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Jakub Urbaś
tel. 748164514
e-mail: jakub.urbas@gmail.com
Data publikacji: 2015-10-28 13:11:00
Data ostatniej aktualizacji: 2015-10-28 13:12Aktualizacja dokonana przez:

Zarządzenie nr 061a/2015 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 29 maja 2015r.

W sprawie wprowadzenia instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych w Urzędzie Gminy Stoszowice.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Jakub Urbaś
tel. 748164514
e-mail: jakub.urbas@gmail.com
Data publikacji: 2015-11-06 12:45:00
Data ostatniej aktualizacji: 2015-11-06 12:46Aktualizacja dokonana przez:

Zarządzenie nr 109/2015 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 30 października 2015roku

W sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2015

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Jakub Urbaś
tel. 748164514
e-mail: jakub.urbas@gmail.com
Data publikacji: 2015-11-13 08:52:00
Data ostatniej aktualizacji: 2015-11-13 08:53Aktualizacja dokonana przez:

Zarządzenie nr 110/2015 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 30 października 2015roku

W sprawie powołania stałej komisji przetargowej do przeprowadzenia zamówień publicznych o wartości powyżej 30.000euro

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Jakub Urbaś
tel. 748164514
e-mail: jakub.urbas@gmail.com
Data publikacji: 2015-11-13 08:53:00
Data ostatniej aktualizacji: 2015-11-13 08:54Aktualizacja dokonana przez:

Zarządzenie nr 111/2015 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 10 listopada 2015r.

W sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej na 2016 rok oraz projektu wieloletniej prognozy finansowej

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Jakub Urbaś
tel. 748164514
e-mail: jakub.urbas@gmail.com
Data publikacji: 2015-11-16 13:43:00
Data ostatniej aktualizacji: 2015-11-16 13:44Aktualizacja dokonana przez:

Zarządzenie nr 112/2015 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 17 listopada 2015r.

W sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Stoszowice oraz ustalenia stawki czynszu.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Jakub Urbaś
tel. 748164514
e-mail: jakub.urbas@gmail.com
Data publikacji: 2015-11-20 09:43:00
Data ostatniej aktualizacji: 2015-11-20 09:45Aktualizacja dokonana przez:

Zarządzenie nr 113/2015 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 30listopada 2015r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2015

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Jakub Urbaś
tel. 748164514
e-mail: jakub.urbas@gmail.com
Data publikacji: 2015-12-09 11:12:00
Data ostatniej aktualizacji: 2015-12-09 11:14Aktualizacja dokonana przez:

Zarządzenie nr 114/2015 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 1 grudnia 2015r.


w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2015

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Jakub Urbaś
tel. 748164514
e-mail: jakub.urbas@gmail.com
Data publikacji: 2015-12-11 12:10:00
Data ostatniej aktualizacji: 2015-12-11 12:12Aktualizacja dokonana przez:

Zarządzenie nr 115/2015 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 8 grudnia 2015r.

w sprawie powołania komisji: przetargowej

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Jakub Urbaś
tel. 748164514
e-mail: jakub.urbas@gmail.com
Data publikacji: 2015-12-11 12:13:00
Data ostatniej aktualizacji: 2015-12-11 12:15Aktualizacja dokonana przez:

Zarządzenie nr 116/2015 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 8 grudnia 2015r.

w sprawie powołania komisji stałej do dokonywania odbiorów końcowych i przekazywania do eksploatacji inwestycji i remontów realizowanych przez Gminę Stoszowice

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Jakub Urbaś
tel. 748164514
e-mail: jakub.urbas@gmail.com
Data publikacji: 2015-12-22 21:12:00
Data ostatniej aktualizacji: 2015-12-22 21:13Aktualizacja dokonana przez:

Zarządzenie nr 117/2015 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 31 grudnia 2015

W sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2015

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Jakub Urbaś
tel. 748164514
e-mail: jakub.urbas@gmail.com
Data publikacji: 2016-01-08 10:19:00
Data ostatniej aktualizacji: 2016-01-08 10:20Aktualizacja dokonana przez:

Zarządzenie nr 118/2015 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 31 grudnia 2015

W sprawie przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji aktywów i pasywów w Gminie Stoszowice za rok 2015.  

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Jakub Urbaś
tel. 748164514
e-mail: jakub.urbas@gmail.com
Data publikacji: 2016-05-11 12:42:00
Data ostatniej aktualizacji: 2016-05-11 12:43Aktualizacja dokonana przez: