Spółki prawa handlowego

Wodociągi Srebrnogórskie Sp. z o.o

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
 GMINA WIEJSKA Stoszowice
 KATEGORIA: Spółki prawa handlowego
 DATA PUBLIKACJI: 21 Sierpnia 2003 14:37
 NAZWA: Wodociągi Srebrnogórskie Sp.z.o.o
 ADRES: Budzów 178 D 57-215 Srebrna Góra
 GODZINY OTWARCIA: 7.00-15.00
 KONTAKT:  Telefon 074/8164562
 PREZES Mariusz Kowalski
 Telefon 074/8164560

 

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikowała: Magdalena Tęsna-Pitner
tel. 748164511
e-mail: magda@stoszowice.pl
Data publikacji: 2012-10-22 09:29:00
Data ostatniej aktualizacji: 2015-10-19 13:05Aktualizacja dokonana przez:

Twierdza Srebrna Góra Sp. z o.o.

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
 GMINA WIEJSKA  Stoszowice
 KATEGORIA:  Spółki prawa handlowego
 DATA PUBLIKACJI:  22 Czerwca 2004 15:06
 NAZWA: Twierdza Srebrna Góra Sp. z o.o.
 ADRES:  ul. Kręta 4, 57-215 Srebrna Góra
 KONTAKT:   074/8180099
 PREZES FPK

Krzysztof Niebora
zarzad@forty.pl 

 OPIS:

Twierdza w Srebrnej Górze jest jedyną twierdzą górską na terenie Polski.
Jest to także największa budowla forteczna w Europie z najwyższym bastionem basztowym - Donżonem.
- Forteczny Park Kulturowy został utworzony Uchwałą Rady Gminy Stoszowice
nr 42/VII/2002 w dniu 20.06.2002 r.
- Forteczny Park Kulturowy jako spółka z o.o. został powołany aktem notarialnym z dnia 6 czerwca 2003 r., a wpisany do Krajowego Rejestru Handlowego dnia 4 grudnia 2003 r.
- Twierdza Srebrnogórska została wpisana do rejestru zabytków decyzją nr 861 z dnia 14.04.1961 r.
- Dnia 14.04.2004 r. Rozporządzeniem Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Twierdza Srebrnogórska została uznana za pomnik historii (jeden z 25 w Polsce).
Do zadań Fortecznego Parku Kulturowego w Srebrnej Górze należą wszelkie sprawy związane z ochroną i zagospodarowaniem Twierdzy Srebrnogórskiej oraz otaczających ją terenów tj.:
- ochrona wartości kulturowych i przyrodniczych oraz kontrola nad zgodnością użytkowania terenu Parku prowadzona przez inne podmioty gospodarcze z założeniami przyjętymi dla całego Parku.
Granica została wytyczona tak, aby obszar leżący w jej zasięgu umożliwił ochronę pierwotnego krajobrazu fortecznego.
Przebieg granicy Fortecznego Parku Kulturowego został uwarunkowany w następujący sposób:
-obejmuje wszystkie obiekty Twierdzy Srebrnogórskiej:
·Trzon Twierdzy z Donżonem i wieńcem detaszowanych bastionów na Warownej Górze;
·Fort Wysoka Skała;
·Fort Rogowy I;
·Schron Bramy Polnej;
·Fort Chochoł Mały;
·Luneta na Chochole Małym;
·Bateria Tarasowa na Chochole Średnim;
·Reduta Skrzydłowa na Chochole Wielkim;
·Bateria Kazamatowa na Chochole Wielkim;
·Fort Ostróg.
-pokrywa się z zachodnią granicą gminy Stoszowice;
-obejmuje sztolnie, stare kopalnie srebra;
-obejmuje stoki bojowe twierdzy;
-linia granicy pokrywa się z charakterystycznymi ?znakami? terenowymi (trasą kolei zębatej, dolinami rzek, drogami gruntowymi).

Do zadań Zarządu Parku należy:
1. Monitoring stanu środowiska kulturowego i przyrodniczego.
2. Prowadzenie bieżących prac zabezpieczających, konserwacyjno-remontowych i ochronnych.
3. Pozyskanie niezbędnej dokumentacji projektowej, planów i programów
w zakresie ochrony i zagospodarowania obszaru parku przy bieżącej współpracy z właściwymi służbami i władzami, oraz radą konsultacyjną.
4. Inicjowanie procedur ustanawiania ochrony prawnej i weryfikacji wcześniejszych zapisów.
5. Realizacja planu ochrony i zagospodarowania zabytkowego zespołu, działania na rzecz uporządkowania stosunków własnościowych w odniesieniu do terenów i obiektów;
a. działania na rzecz zagospodarowania terenów i obiektów pofortecznych, w tym:
· przygotowanie terenów pod inwestycje (np. uzbrojenie terenu);
· prowadzenie akcji ofertowej dla inwestorów i ich pozyskiwanie;
· koordynacja przedsięwzięć inwestycyjnych;
· kontrola prowadzonych inwestycji i zgodności użytkowania obiektów i terenów pofortecznych z ustaleniami programu ochrony i zagospodarowania;
b. prowadzanie działalności gospodarczej związanej z użytkowaniem obiektów;
c. organizacja ruchu turystycznego;
d. prowadzenie działalności edukacyjno - promocyjnej w zakresie wartości kulturowych i przyrodniczych parku.

 ZAŁĄCZNIKI:   ROZPORZĄDZENIE Prezydenta RP cz.1.doc [23 kb] - Rozporządzenie Prezydenta RP w sprawie wpisania Twierdzy Srebrnogórskiej na listę pomników historii.

  
Uzasadnienie Prezydenta RP.doc [24 kb] - Uzasadnienie Prezydenta RP w sprawie wpisania Twierdzy Srebrnogórskiej na listę pomników historii.

  
mapa.jpg [685 kb] - Mapa Twierdzy Srebrnogórskiej
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikowała: Małgorzata Chmiel
tel. 748164538
e-mail: malgorzata.chmiel@stoszowice.pl
Data publikacji: 2012-10-22 09:31:00
Data ostatniej aktualizacji: 2014-12-04 13:13Aktualizacja dokonana przez: