Środa, 22 styczeń 2020 
Imieniny:

REJESTR ZMIAN

Lp. Tytuł artykułu Data zmiany Opublikował Opis
7101. DRUKI WNIOSKÓW 2014-10-14 08:25 Anna Badecka dodanie artykułu
7102. PROJEKTY dokumentów planistycznych 2014-10-14 08:25 Anna Baryluk aktualizacja treści
7103. PROJEKTY dokumentów planistycznych 2014-10-14 08:25 Anna Baryluk dodanie artykułu
7104. PROJEKTY dokumentów planistycznych 2014-10-14 08:23 Anna Baryluk dodanie artykułu
7105. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 2014-10-14 08:21 Anna Badecka aktualizacja treści
7106. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 2014-10-14 08:20 Anna Badecka dodanie artykułu
7107. Uchwała Nr XXVIII/177/2013 Rady Gminy Stoszowice z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Srebrna Góra (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2013 r. poz. 4639) 2014-10-14 08:20 Anna Badecka dodanie artykułu
7108. Uchwały 2014-10-14 08:19 Anna Badecka usunięcie artykułu
7109. Uchwały 2014-10-14 08:19 Anna Badecka aktualizacja treści
7110. Uchwały 2014-10-14 08:18 Anna Badecka aktualizacja treści
7111. Uchwały 2014-10-14 08:18 Anna Badecka dodanie artykułu
7112. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego 2014-10-14 08:17 Anna Badecka aktualizacja treści
7113. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego 2014-10-14 08:16 Anna Badecka dodanie artykułu
7114. Różne 2014-10-14 08:13 Anna Badecka aktualizacja treści
7115. Różne 2014-10-14 08:13 Anna Badecka aktualizacja treści
7116. Różne 2014-10-14 08:10 Anna Badecka aktualizacja treści
7117. Różne 2014-10-14 07:55 Anna Badecka aktualizacja treści
7118. Różne 2014-10-14 07:51 Anna Badecka dodanie artykułu
7119. Roboczy1 2014-10-14 07:50 Anna Badecka aktualizacja treści
7120. Roboczy1 2014-10-14 07:49 Anna Badecka dodanie artykułu
7121. Planowanie przestrzenne 2014-10-14 07:49 Anna Badecka aktualizacja treści
7122. Planowanie przestrzenne 2014-10-14 07:48 Anna Badecka dodanie artykułu
7123. Planowanie przestrzenne 2014-10-14 07:40 Anna Badecka usunięcie artykułu
7124. Planowanie przestrzenne 2014-10-14 07:39 Anna Badecka aktualizacja treści
7125. Marek Janikowski 2014-10-13 13:20 Marci Kozak aktualizacja treści
7126. Henryk Marciniak 2014-10-13 13:18 Marci Kozak aktualizacja treści
7127. Janusz Urbański 2014-10-13 13:17 Marci Kozak aktualizacja treści
7128. Elżbieta Szopian 2014-10-13 13:16 Marci Kozak aktualizacja treści
7129. Dominik Świętoń 2014-10-13 13:14 Marci Kozak aktualizacja treści
7130. Józef Sekuła 2014-10-13 13:13 Marci Kozak aktualizacja treści
7131. Wiesław Płonka 2014-10-13 13:11 Marci Kozak aktualizacja treści
7132. Ferdynand Nosal 2014-10-13 13:10 Marci Kozak aktualizacja treści
7133. Halina Maciejewska 2014-10-13 13:08 Marci Kozak aktualizacja treści
7134. Tadeusz Kubicz 2014-10-13 13:07 Marci Kozak aktualizacja treści
7135. Tomasz Krzeszowiec 2014-10-13 13:06 Marci Kozak aktualizacja treści
7136. Tadeusz Kowalczyk 2014-10-13 13:05 Marci Kozak aktualizacja treści
7137. Józef Kordas 2014-10-13 13:04 Marci Kozak aktualizacja treści
7138. Józef Kordas 2014-10-13 13:03 Marci Kozak aktualizacja treści
7139. Grażyna Grycaj 2014-10-13 13:03 Marci Kozak aktualizacja treści
7140. Teresa Tęsna 2014-10-13 13:02 Marci Kozak aktualizacja treści
7141. Zarządzenie Nr 85/2014 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 1 października 2014 r. w sprawie wyznaczenia obwodowych komisji wyborczych dla celów głosowania korespondencyjnego w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. 2014-10-13 10:20 Marci Kozak aktualizacja treści
7142. Zarządzenie Nr 85/2014 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 1 października 2014 r. w sprawie wyznaczenia obwodowych komisji wyborczych dla celów głosowania korespondencyjnego w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. 2014-10-13 10:19 Marci Kozak dodanie artykułu
7143. Zarządzenie Nr 85/2014 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 1 października 2014 r. w sprawie wyznaczenia obwodowych komisji wyborczych dla celów głosowania korespondencyjnego w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. 2014-10-13 10:19 Marci Kozak aktualizacja treści
7144. Zarządzenie Nr 85/2014 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 1 października 2014 r. w sprawie wyznaczenia obwodowych komisji wyborczych dla celów głosowania korespondencyjnego w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. 2014-10-13 10:16 Marci Kozak dodanie artykułu
7145. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Stoszowice z dnia 1 października 2014 r. w sprawie informacji o numerach i granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, o możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika przez wyborców niepełnosprawnych oraz wskazanie, które z obwodowych komisji wyborczych są wyznaczone przez wójta dla przeprowadzenia głosowania korespondencyjnego 2014-10-13 10:07 Marci Kozak aktualizacja treści
7146. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Stoszowice z dnia 1 października 2014 r. w sprawie informacji o numerach i granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, o możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika przez wyborców niepełnosprawnych oraz wskazanie, które z obwodowych komisji wyborczych są wyznaczone przez wójta dla przeprowadzenia głosowania korespondencyjnego 2014-10-13 08:13 Marci Kozak aktualizacja treści
7147. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Stoszowice z dnia 1 października 2014 r. w sprawie informacji o numerach i granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, o możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika przez wyborców niepełnosprawnych oraz wskazanie, które z obwodowych komisji wyborczych są wyznaczone przez wójta dla przeprowadzenia głosowania korespondencyjnego 2014-10-13 08:11 Marci Kozak dodanie artykułu
7148. Komunikat Wójta Gminy Stoszowice z dnia 6 października 2014 r. w sprawie przyjmowania zgłoszeń i rejestracji kandydatów do obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. 2014-10-10 12:25 Marci Kozak aktualizacja treści
7149. Komunikat Wójta Gminy Stoszowice z dnia 6 października 2014 r. w sprawie przyjmowania zgłoszeń i rejestracji kandydatów do obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. 2014-10-10 11:38 Marci Kozak aktualizacja treści
7150. Komunikat Wójta Gminy Stoszowice z dnia 6 października 2014 r. w sprawie przyjmowania zgłoszeń i rejestracji kandydatów do obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. 2014-10-10 11:29 Marci Kozak dodanie artykułu
strony:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189
Urząd Gminy Stoszowice Stoszowice
97 57-213 Stoszowice woj. dolnośląskie
tel (0-74) 816 45 10; fax (074) 818 10 59
NIP: 887-10-03-342; REGON 000544705
e-mail : gmina@stoszowice.pl
Sekretariat gmina@stoszowice.pl 074 816 45 10 
Sekretarz sekretarz@stoszowice.pl 074 816 45 11
Wójt wojt@stoszowice.pl 074 816 45 19
Skarbnik skarbnik@stoszowice.pl 074 816 45 15
Informatyk info@stoszowice.pl 074 816 45 14
  • Data aktualizacji: 2020-01-20 13:30:10
  • Licznik odwiedzin: 16592092