Sobota, 17 sierpień 2019 
Imieniny:

REJESTR ZMIAN

Lp. Tytuł artykułu Data zmiany Opublikował Opis
6551. DRUKI WNIOSKÓW 2014-10-14 08:26 Anna Badecka aktualizacja treści
6552. DRUKI WNIOSKÓW 2014-10-14 08:25 Anna Badecka dodanie artykułu
6553. PROJEKTY dokumentów planistycznych 2014-10-14 08:25 Anna Baryluk aktualizacja treści
6554. PROJEKTY dokumentów planistycznych 2014-10-14 08:25 Anna Baryluk dodanie artykułu
6555. PROJEKTY dokumentów planistycznych 2014-10-14 08:23 Anna Baryluk dodanie artykułu
6556. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 2014-10-14 08:21 Anna Badecka aktualizacja treści
6557. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 2014-10-14 08:20 Anna Badecka dodanie artykułu
6558. Uchwała Nr XXVIII/177/2013 Rady Gminy Stoszowice z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Srebrna Góra (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2013 r. poz. 4639) 2014-10-14 08:20 Anna Badecka dodanie artykułu
6559. Uchwały 2014-10-14 08:19 Anna Badecka usunięcie artykułu
6560. Uchwały 2014-10-14 08:19 Anna Badecka aktualizacja treści
6561. Uchwały 2014-10-14 08:18 Anna Badecka aktualizacja treści
6562. Uchwały 2014-10-14 08:18 Anna Badecka dodanie artykułu
6563. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego 2014-10-14 08:17 Anna Badecka aktualizacja treści
6564. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego 2014-10-14 08:16 Anna Badecka dodanie artykułu
6565. Różne 2014-10-14 08:13 Jakub Urbaś aktualizacja treści
6566. Różne 2014-10-14 08:13 Jakub Urbaś aktualizacja treści
6567. Różne 2014-10-14 08:10 Jakub Urbaś aktualizacja treści
6568. Różne 2014-10-14 07:55 Jakub Urbaś aktualizacja treści
6569. Różne 2014-10-14 07:51 Jakub Urbaś dodanie artykułu
6570. Roboczy1 2014-10-14 07:50 Anna Badecka aktualizacja treści
6571. Roboczy1 2014-10-14 07:49 Anna Badecka dodanie artykułu
6572. Planowanie przestrzenne 2014-10-14 07:49 Anna Badecka aktualizacja treści
6573. Planowanie przestrzenne 2014-10-14 07:48 Anna Badecka dodanie artykułu
6574. Planowanie przestrzenne 2014-10-14 07:40 Anna Badecka usunięcie artykułu
6575. Planowanie przestrzenne 2014-10-14 07:39 Anna Badecka aktualizacja treści
6576. Marek Janikowski 2014-10-13 13:20 Marci Kozak aktualizacja treści
6577. Henryk Marciniak 2014-10-13 13:18 Marci Kozak aktualizacja treści
6578. Janusz Urbański 2014-10-13 13:17 Marci Kozak aktualizacja treści
6579. Elżbieta Szopian 2014-10-13 13:16 Marci Kozak aktualizacja treści
6580. Dominik Świętoń 2014-10-13 13:14 Marci Kozak aktualizacja treści
6581. Józef Sekuła 2014-10-13 13:13 Marci Kozak aktualizacja treści
6582. Wiesław Płonka 2014-10-13 13:11 Marci Kozak aktualizacja treści
6583. Ferdynand Nosal 2014-10-13 13:10 Marci Kozak aktualizacja treści
6584. Halina Maciejewska 2014-10-13 13:08 Marci Kozak aktualizacja treści
6585. Tadeusz Kubicz 2014-10-13 13:07 Marci Kozak aktualizacja treści
6586. Tomasz Krzeszowiec 2014-10-13 13:06 Marci Kozak aktualizacja treści
6587. Tadeusz Kowalczyk 2014-10-13 13:05 Marci Kozak aktualizacja treści
6588. Józef Kordas 2014-10-13 13:04 Marci Kozak aktualizacja treści
6589. Józef Kordas 2014-10-13 13:03 Marci Kozak aktualizacja treści
6590. Grażyna Grycaj 2014-10-13 13:03 Marci Kozak aktualizacja treści
6591. Teresa Tęsna 2014-10-13 13:02 Marci Kozak aktualizacja treści
6592. Zarządzenie Nr 85/2014 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 1 października 2014 r. w sprawie wyznaczenia obwodowych komisji wyborczych dla celów głosowania korespondencyjnego w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. 2014-10-13 10:20 Marci Kozak aktualizacja treści
6593. Zarządzenie Nr 85/2014 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 1 października 2014 r. w sprawie wyznaczenia obwodowych komisji wyborczych dla celów głosowania korespondencyjnego w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. 2014-10-13 10:19 Marci Kozak dodanie artykułu
6594. Zarządzenie Nr 85/2014 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 1 października 2014 r. w sprawie wyznaczenia obwodowych komisji wyborczych dla celów głosowania korespondencyjnego w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. 2014-10-13 10:19 Marci Kozak aktualizacja treści
6595. Zarządzenie Nr 85/2014 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 1 października 2014 r. w sprawie wyznaczenia obwodowych komisji wyborczych dla celów głosowania korespondencyjnego w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. 2014-10-13 10:16 Marci Kozak dodanie artykułu
6596. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Stoszowice z dnia 1 października 2014 r. w sprawie informacji o numerach i granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, o możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika przez wyborców niepełnosprawnych oraz wskazanie, które z obwodowych komisji wyborczych są wyznaczone przez wójta dla przeprowadzenia głosowania korespondencyjnego 2014-10-13 10:07 Marci Kozak aktualizacja treści
6597. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Stoszowice z dnia 1 października 2014 r. w sprawie informacji o numerach i granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, o możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika przez wyborców niepełnosprawnych oraz wskazanie, które z obwodowych komisji wyborczych są wyznaczone przez wójta dla przeprowadzenia głosowania korespondencyjnego 2014-10-13 08:13 Marci Kozak aktualizacja treści
6598. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Stoszowice z dnia 1 października 2014 r. w sprawie informacji o numerach i granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, o możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika przez wyborców niepełnosprawnych oraz wskazanie, które z obwodowych komisji wyborczych są wyznaczone przez wójta dla przeprowadzenia głosowania korespondencyjnego 2014-10-13 08:11 Marci Kozak dodanie artykułu
6599. Komunikat Wójta Gminy Stoszowice z dnia 6 października 2014 r. w sprawie przyjmowania zgłoszeń i rejestracji kandydatów do obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. 2014-10-10 12:25 Marci Kozak aktualizacja treści
6600. Komunikat Wójta Gminy Stoszowice z dnia 6 października 2014 r. w sprawie przyjmowania zgłoszeń i rejestracji kandydatów do obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. 2014-10-10 11:38 Marci Kozak aktualizacja treści
strony:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189
Urząd Gminy Stoszowice Stoszowice
97 57-213 Stoszowice woj. dolnośląskie
tel (0-74) 816 45 10; fax (074) 818 10 59
NIP: 887-10-03-342; REGON 000544705
e-mail : gmina@stoszowice.pl
Sekretariat gmina@stoszowice.pl 074 816 45 10 
Sekretarz sekretarz@stoszowice.pl 074 816 45 11
Wójt wojt@stoszowice.pl 074 816 45 19
Skarbnik skarbnik@stoszowice.pl 074 816 45 15
Informatyk info@stoszowice.pl 074 816 45 14
  • Data aktualizacji: 2019-08-16 11:56:21
  • Licznik odwiedzin: 14483966