Poniedziałek, 27 czerwiec 2022 
Imieniny:

Samorządowe 2018

Uchwała nr 2 OBKW ds. Ustalenia Wyników Głosowania nr 5 (Stoszowice) z dnia 10 października 2018 r.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Uchwała nr 1 OBKW ds. Ustalenia Wyników Głosowania nr 5 (Stoszowice) z dnia 10 października 2018 r.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Uchwała nr 2 OBKW ds. Przeprowadzenia Głosowania nr 5 (Stoszowice) z dnia 10 października 2018 r.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Uchwała nr 1 OBKW ds. Przeprowadzenia Głosowania nr 5 (Stoszowice) z dnia 10 października 2018 r.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Uchwała nr 2 OBKW ds. Ustalenia Wyników Głosowania nr 4 (Srebrna Góra) z dnia 10 października 2018 r.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Uchwała nr 1 OBKW ds. Ustalenia Wyników Głosowania nr 4 (Srebrna Góra) z dnia 10 października 2018 r.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Uchwała nr 2 OBKW ds. Przeprowadzenia Głosowania nr 4 (Srebrna Góra) z dnia 10 października 2018 r.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Uchwała nr 1 OBKW ds. Przeprowadzenia Głosowania nr 4 (Srebrna Góra) z dnia 10 października 2018 r.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Uchwała nr 2 OBKW ds. Ustalenia Wyników Głosowania nr 3 (Przedborowa) z dnia 10 października 2018 r.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Uchwała nr 1 OBKW ds. Ustalenia Wyników Głosowania nr 3 (Przedborowa)z dnia 10 października 2018 r.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Uchwała nr 2 OBKW ds. Przeprowadzenia Głosowania nr 3 (Przedborowa) z dnia 10 października 2018 r.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Uchwała nr 1 OBKW ds. Przeprowadzenia Głosowania nr 3 (Przedborowa) z dnia 10 października 2018 r.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Uchwała nr 2 OBKW ds. Ustalenia Wyników Głosowania nr 2 (Grodziszcze) z dnia 10 października 2018 r.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Uchwała nr 1 OBKW ds. Ustalenia Wyników Głosowania nr 2 (Grodziszcze) z dnia 10 października 2018 r.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Uchwała nr 2 OBKW ds. Przeprowadzenia Głosowania nr 2 (Grodziszcze) z dnia 10 października 2018 r.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Uchwała nr 1 OBKW ds. Przeprowadzenia Głosowania nr 2 (Grodziszcze) z dnia 10 października 2018 r.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Uchwała nr 2 OBKW ds. Ustalenia Wyników Głosowania nr 1 (Budzów) z dnia 10 października 2018 r.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Uchwała nr 1 OBKW ds. Ustalenia Wyników Głosowania nr 1 (Budzów) z dnia 10 października 2018 r.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Uchwała nr 2 OBKW ds. Przeprowadzenia Głosowania nr 1 (Budzów) z dnia 10 października 2018 r.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Uchwała nr 1 OBKW ds. Przeprowadzenia Głosowania nr 1 (Budzów) z dnia 10 października 2018 r.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO WE WROCŁAWIU I z dnia 25 października 2018 r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa dolnośląskiego

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO WE WROCŁAWIU I z dnia 25 października 2018 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa dolnośląskiego

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Komunikat Gminnej Komisji Wyborczej w Stoszowicach o dyżurach w dniach 20 i 21 października 2018 roku.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Uchwała nr 8/2018 Gminnej Komisji Wyborczej w Stoszowicach z dnia 1 października 2018 roku

W sprawie ustalenia harmonogramu druku kart oraz ustalenia formatu, treści oraz nakładu kart do głosowania do Rady Gminy Stoszowice i Wójta Gminy Stoszowice  zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Uchwała nr 7/2018 Gminnej Komisji Wyborczej w Stoszowicach z dnia 1 października 2018 roku

W sprawie zarządzenia wydrukowania obwieszczenia o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady  Gminy Stoszowice zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Uchwała nr 6/2018 Gminnej Komisji Wyborczej w Stoszowicach z dnia 1 października 2018 roku

W sprawie treści i wydruku obwieszczenia o zarejestrowanych kandydatach na Wójta w wyborach Wójta Gminy Stoszowice zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Stoszowicach z dnia 3 października 2018 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Stoszowice zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu II z dnia 2 października 2018 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu II z dnia 1 października 2018 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Stoszowicach z dnia 1 października 2018 r. o obsadzeniu mandatu radnego w wyborach do Rady Gminy Stoszowice bez głosowania w okręgu wyborczym nr 5

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Stoszowicach z dnia 1 października 2018 r. o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Stoszowice zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Uchwała nr 5 Gminnej Komisji Wyborczej w Stoszowicach z dnia 1 października 2018 r. w sprawie przyznania numerów zarejestrowanym listom kandydatów na radnych w wyborach do Rad Gminy Stoszowice zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Stoszowicach z dnia 1 października 2018 r. o zarejestrowanych kandydatach na wójta w wyborach Wójta Gminy Stoszowice zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Uchwała nr 4 Gminnej Komisji Wyborczej w Stoszowicach z dnia 1 października 2018 r. w sprawie stwierdzenia, że liczba zarejestrowanych kandydatów w okręgu wyborczym nr 5 w wyborach do rady Gminy Stoszowice jest równa liczbie radnych wybieranych w tym okręgu.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Komunikat Gminnej Komisji Wyborczej w Stoszowicach z dnia 1 października 2018 r. o zasadach i terminie losowania numerów dla list kandydatów na radnych w wyborach zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zawiadomienie o sporządzeniu spisu wyborców

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zarządzenie nr 73/2018 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 21 września 2018 w sprawie wyznaczenia przedstawicieli odpowiedzialnych za ochronę lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzanych na dzień 21 października 2018r.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zarządzenie nr 70/2018 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 10 września 2018 w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu II z dnia 26 września 2018 r.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Stoszowicach z dnia 18 września 2018 r.

w sprawie wezwania do dokonania dodatkowych zgłoszeń list kandydatów na radnych
w okręgu wyborczym nr 5 w Rudnicy

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Stoszowice z dnia 7 września 2018roku

Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349)Wójt Gminy Stoszowice podaje do wiadomości wyborców informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018r.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Stoszowicach z dnia 12 września 2018 roku.

Skład Gminnej Komisji Wyborczej

Siedziba Gminnej Komisji Wyborczej

Dyżury komisji

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Skład Gminnej Komisji Wyborczej w Stoszowicach

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Uchwała nr 3/2018 Gminnej Komisji Wyborczej w Stoszowicach z dnia 12 września 2018 roku

W sprawie powołania pełnomocnika do spraw informatyki Gminnej Komisji Wyborczej w Stoszowicach, powołanej do przeprowadzenia wyborów do Rad Gminy Stoszowice, Rad Powiatu Ząbkowickiego, Sejmiku Województwa Dolnośląskiego oraz Wójta Gminy Stoszowice zarządzonych na dzień 21 października 2018

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Uchwała nr 2/2018 Gminnej Komisji Wyborczej w Stoszowicach z dnia 12 września 2018 roku

W sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej w Stoszowicach powołanej do przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzanych na dzień 21 października 2018

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Uchwała nr 1/2018 Gminnej Komisji Wyborczej w Stoszowicach z dnia 12 września 2018 roku

W sprawie wyboru Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej w Stoszowicach

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu II z dnia 10 września 2018 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Wyborczej w Stoszowicach

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018r.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o warunkach udziału obywateli polskich w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o warunkach udziału obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi w wyborach do rad gmin oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Informacja O UPRAWNIENIACH WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów, prezydentów miast

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Obwieszczenie Wójta Gminy Stoszowice z dnia 17 sierpnia 2018 r.

w sprawie informacji o okręgach wybiorczych, ustaleniu ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu oraz o wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w wyborach do Rady Gminy Stoszowice, Rady Powiatu Ząbkowickiego, Sejmiku Województwa Dolnośląskiego oraz wyborach Wójta Gminy Stoszowice zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zarządzenie nr 60/2018 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 17 sierpnia 2018

W sprawie zapewnienia bezpłatnego umieszczenia urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych oraz podania tych miejsc do publicznej wiadomości.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 sierpnia 2018 r. o zasadach i sposobie zgłaszania list kandydatów na radnych w wyborach do rad gmin (rad miejskich, rad miast) w gminach liczących do 20 000 mieszkańców zarządzonych na dzień 21 października 2018 r

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2018r.

W sprawie zarządzenia wyrobów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Urząd Gminy Stoszowice Stoszowice
97 57-213 Stoszowice woj. dolnośląskie
tel (0-74) 816 45 10; fax (074) 818 10 59
NIP: 887-10-03-342; REGON 000544705
e-mail : gmina@stoszowice.pl
Sekretariat gmina@stoszowice.pl 074 816 45 10 
Sekretarz sekretarz@stoszowice.pl 074 816 45 11
Wójt wojt@stoszowice.pl 074 816 45 19
Skarbnik skarbnik@stoszowice.pl 074 816 45 15
Informatyk info@stoszowice.pl 074 816 45 14
  • Data aktualizacji: 2022-06-24 10:01:15
  • Licznik odwiedzin: 40678312