Poniedziałek, 27 czerwiec 2022 
Imieniny:

Referendum - 2015

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 czerwca 2015r.

O zarządzeniu ogólnokrajowego referendum

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zarządzenie nr 62/2015 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 24 czerwca 2015r.

W sprawie wyznaczenia na terenie Gminy Stoszowice miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń i plakatów podmiotów uprawnionych do prowadzenia kampanii referendalnej w ogólnopolskim referendum zarządzonym na dzień 6 września 2015r.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Informacja Państwowej Komisji Wyborczej

Informacja o uprawnieniach niepełnosprawnych osób uprawnionych do udziału w referendum ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień 6 września 2015r.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Informacja Państwowej Komisji Wyborczej

Informacja dotycząca formy składania wniosków dotyczących: dopisania do spisu wyborców (spisu osób uprawnionych do udziału w referendum) w wybranym obwodzie głosowania…

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Informacja Państwowej Komisji Wyborczej

Informacja o warunkach udziału w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w referendum ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień 6 września 2015r.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Informacja o warunkach udziału w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich, w referendum ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień 6 września 2015r.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY STOSZOWICE z dnia 14 lipca 2014 r.

w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz o wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji do spraw referendum, w tym                     o lokalach obwodowych komisji do spraw referendum dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych uprawnionych do udziału w referendum, a także o możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej dotyczące udziału w pracach obwodowych komisji do spraw referendum w kraju

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Wzór zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji do spraw referendum w gminie Stoszowice

Zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji do spraw referendum w gminie Stoszowice.
Zgłoszenie dostępne jest w trzech formatach: .doc, .odt, .pdf

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zarządzenie nr74/2015 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 05.08.2015r

W sprawie udzielenia upoważnienia do dokonywania czynności związanych z wyborami

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zarządzenie nr76/2015 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 05.08.2015r

W sprawie wyznaczenia obwodowych komisji ds. referendum dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych oraz wyznaczenia obwodowych komisji do spraw referendum dla celów głosowania korespondencyjnego w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015roku.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zarządzenie nr77/2015 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 05.08.2015r

W sprawie wskazania przez Wójta Gminy Stoszowice pracowników samorządowych Gminy i gminnych jednostek organizacyjnych wchodzących do składu obwodowych komisji ds. referendum ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 6 września 2015roku.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zarządzenie nr78/2015 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 05.08.2015r

W sprawie powołania operatorów obsługi informatycznej obwodowych komisji ds. referendum w referendum ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień 6 września 2015r.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zarządzenie nr80/2015 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 05.08.2015r

W sprawie wyznaczenia przedstawicieli odpowiedzialnych za ochronę lokali obwodowych komisji ds. referendum w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015r.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Informacja z dnia 10 sierpnia 2015 roku o losowaniu członków do Obwodowej Komisji ds. referendum

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zarządzenie nr 86/2015 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 13 sierpnia 2015r.

W sprawie powołania obwodowych komisji ds. referendum w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015roku.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Uchwały Obwodowych Komisji ds. Referendum z dnia 24 sierpnia 2015r.

W sprawie wyboru przewodniczących i zastępców obwodowych komisji ds. referendum.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Harmonogram dyżurów

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Urząd Gminy Stoszowice Stoszowice
97 57-213 Stoszowice woj. dolnośląskie
tel (0-74) 816 45 10; fax (074) 818 10 59
NIP: 887-10-03-342; REGON 000544705
e-mail : gmina@stoszowice.pl
Sekretariat gmina@stoszowice.pl 074 816 45 10 
Sekretarz sekretarz@stoszowice.pl 074 816 45 11
Wójt wojt@stoszowice.pl 074 816 45 19
Skarbnik skarbnik@stoszowice.pl 074 816 45 15
Informatyk info@stoszowice.pl 074 816 45 14
  • Data aktualizacji: 2022-06-24 10:01:15
  • Licznik odwiedzin: 40680591