Poniedziałek, 27 czerwiec 2022 
Imieniny:

2022

UCHWAŁA NR XXXII/205/2022 RADY GMINY STOSZOWICE z dnia 20 stycznia 2022 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Stoszowice.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

UCHWAŁA NR XXXII/206/2022 RADY GMINY STOSZOWICE z dnia 20 stycznia 2022 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2022

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

UCHWAŁA NR XXXII/207/2022 RADY GMINY STOSZOWICE z dnia 20 stycznia 2022 r.

w sprawie wniesienia odpowiedzi na skargę Prokuratora Rejonowego w Ząbkowicach Śląskich z dnia 20 grudnia 2021 r. sygn. akt: PR Pa 22.2021

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

UCHWAŁA NR XXXII/208/2022 RADY GMINY STOSZOWICE z dnia 20 stycznia 2022 r.

w sprawie przyjęcia planów pracy Rady Gminy Stoszowice i Komisji Rady Gminy Stoszowice na 2022 rok.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

UCHWAŁA NR XXXII/209/2022 RADY GMINY STOSZOWICE z dnia 20 stycznia 2022 r.

w sprawie ustalenia wysokości oraz zasad wypłaty diet dla radnych oraz sołtysów

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

UCHWAŁA NR XXXII/210/2022 RADY GMINY STOSZOWICE z dnia 20 stycznia 2022 r.

w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Ząbkowickiego na realizację zadania polegającego na przebudowie części drogi powiatowej nr 3006D i przebudowie części drogi powiatowej nr 3150D

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

UCHWAŁA NR XXXIII/211/2022 RADY GMINY STOSZOWICE z dnia 28 lutego 2022 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Stoszowice.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

UCHWAŁA NR XXXIII/212/2022 RADY GMINY STOSZOWICE z dnia 7 marca 2022 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2022

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

UCHWAŁA NR XXXIII/213/2022 RADY GMINY STOSZOWICE z dnia 28 lutego 2022 r.

w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Stoszowice uczestniczących w działaniach ratowniczych, akcjach ratunkowych, szkoleniach, ćwiczeniach

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

UCHWAŁA NR XXXIII/214/2022 RADY GMINY STOSZOWICE z dnia 28 lutego 2022 r.

w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Stoszowice w roku 2022

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

UCHWAŁA NR XXXIII/215/2022 RADY GMINY STOSZOWICE z dnia 28 lutego 2022 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w obrębie miejscowości Srebrna Góra – część C

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

UCHWAŁA NR XXXIII/216/2022 RADY GMINY STOSZOWICE z dnia 7 marca 2022 r.

w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

UCHWAŁA NR XXXIV/217/2022 RADY GMINY STOSZOWICE z dnia 31 marca 2022 r.

w sprawie przyjęcia programu osłonowego „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

UCHWAŁA NR XXXIV/218/2022 RADY GMINY STOSZOWICE z dnia 31 marca 2022 r.

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

UCHWAŁA NR XXXV/219/2022 RADY GMINY STOSZOWICE z dnia 329 kwietnia 2022 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Stoszowice.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

UCHWAŁA NR XXXV/220/2022 RADY GMINY STOSZOWICE z dnia 329 kwietnia 2022 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2022.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

UCHWAŁA NR XXXV/221/2022 RADY GMINY STOSZOWICE z dnia 329 kwietnia 2022 r.

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki opłaty oraz określenia stawki opłaty podwyższonej na terenie Gminy Stoszowice.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Urząd Gminy Stoszowice Stoszowice
97 57-213 Stoszowice woj. dolnośląskie
tel (0-74) 816 45 10; fax (074) 818 10 59
NIP: 887-10-03-342; REGON 000544705
e-mail : gmina@stoszowice.pl
Sekretariat gmina@stoszowice.pl 074 816 45 10 
Sekretarz sekretarz@stoszowice.pl 074 816 45 11
Wójt wojt@stoszowice.pl 074 816 45 19
Skarbnik skarbnik@stoszowice.pl 074 816 45 15
Informatyk info@stoszowice.pl 074 816 45 14
  • Data aktualizacji: 2022-06-24 10:01:15
  • Licznik odwiedzin: 40679472