Wtorek, 24 maj 2022 
Imieniny:

2022

Informacja o wywieszeniu wykazu nr 1/2022 - sprzedaż

                      Wójt Gminy Stoszowice

 

informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Stoszowice

 od dnia 03.01.2022 r.  do dnia 24.01.2022 r.   

wywieszono wykaz Nr 1/2022 nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, zatwierdzony Zarządzeniem Nr 1/K/2022 Wójta Gminy Stoszowice
z dnia 03 stycznia 2022 roku:

 

 

 1. GRODZISZCZE – działka nr 236/5 o powierzchni 0,1400 ha, przeznaczenie nieruchomości: zgodnie z wydaną decyzją nr 3/19 o warunkach zabudowy z dnia 9 stycznia 2019 roku przeznaczona jest pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego z garażem w bryle budynku wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi oraz pozostałą niezbędną infrastrukturą techniczną, forma zbycia: przetarg ustny nieograniczony.

 2. PRZEDBOROWA – działka nr 114/2 o powierzchni 0,0734 ha oraz 114/4 o powierzchni
  0,0848 ha (łączna powierzchnia nieruchomości: 0,1582 ha), przeznaczenie nieruchomości: zgodnie z wydaną decyzją nr 41/8 o warunkach zabudowy z dnia 09 lutego 2009 roku przeznaczona dla inwestycji polegającej na zmianie zagospodarowania ternu w zakresie realizacji domu jednorodzinnego z garażem wraz z urządzeniami i przyłączami infrastruktury technicznej na terenie działki nr 114/4 i 114/2, obręb Przedborowa, forma zbycia: przetarg ustny nieograniczony.

 3. PRZEDBOROWA – działka nr 102/3 o powierzchni 0,0822 ha, przeznaczenie nieruchomości: działka rolna, użytek i klasa gleby: PsIV, forma zbycia: przetarg ustny nieograniczony.

 4. PRZEDBOROWA – działka nr 962/3 o powierzchni 0,0692 ha, przeznaczenie nieruchomości: teren oznaczony jako łąki i pastwiska, tereny predysponowane do rozwoju rolnictwa tradycyjnego zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (uchwała nr II/15/2014), forma zbycia: bezprzetargowo na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.

 5. STOSZOWICE – lokal mieszkalny nr 34 położony w budynku Stoszowice 37. Lokal przeznaczony do sprzedaży wraz z pomieszczeniami przynależnymi (komórka o powierzchni: 5,70 m2)
  i udziałem wynoszącym 2/100 we wspólnych częściach oraz dostępem do WC znajdującym się na korytarzu, które jest przeznaczone do wspólnego użytkowania, forma zbycia: przetarg ustny nieograniczony. 

 

 

                                                                                              Wójt Gminy

                                                                                           Paweł Gancarz

Informacja o wykazie Nr 1/2022 nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

                       Wójt Gminy Stoszowice

 

informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Stoszowice

 od dnia 03.01.2022 r.  do dnia 24.01.2022 r.   

wywieszono wykaz Nr 1/2022 nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

w trybie bezprzetargowym

 

 

Stoszowice:

- działka numer 24/1 o pow. 0,2500 ha – część pod zabudowaniami mieszkalnymi, do użytkowania rolniczego;

- działka numer 359 o pow. 0,8132 ha – do użytkowania rolniczego;

Budzów:

- działka numer 677/3 o pow. 0,1594 ha – do użytkowania rolniczego;

- działka numer 677/5 o pow. 0,2660 ha – do użytkowania rolniczego;

- działka numer 440 o pow. 0,1100 ha – do użytkowania rolniczego;

Żdanów:

- działka numer 131 o pow. 1,0200 ha – do użytkowania rolniczego;

- działka numer 134 o pow. 1,2300 ha – do użytkowania rolniczego;

- działka numer 60 o pow. 0,2500 ha – do użytkowania rolniczego;

- działka numer 164 o pow. 0,1200 ha – do użytkowania rolniczego;

Rudnica:

- działka numer 190/1, 190/2, 190/4,190/6 o łącznej pow. 1,2503 ha – do użytkowania rolniczego;

Grodziszcze:

- działka numer 267/1 o pow. 0,1122 ha – do użytkowania rolniczego, pod zieleń izolacyjna i dekoracyjną;

- działka numer 296/3 o pow. 0,2000 ha – do użytkowania rolniczego;

- działka numer 256/4 o pow. 0,0364 ha – część do użytkowania rolniczego, część zajęta pod szambo;

Jemna:

- działka numer 58/5 o pow. 0,0126 ha – do użytkowania rolniczego;

Przedborowa:

- działka numer 320 o pow. 0,2800 ha – do użytkowania rolniczego;

- działka numer 1045 o pow. 0,6900 ha – do użytkowania rolniczego;

- działka numer 160 o pow. 0,0750 ha – do użytkowania rolniczego;

Lutomierz:

- działka numer 187/2 o pow. 0,0300 ha – do użytkowania rolniczego;

Srebrna Góra:

- działka numer 328 o pow. 0,0330 ha – do użytkowania rolniczego;

- działka numer 166/3 o pow. 0,0692 ha – do użytkowania rolniczego;

 

 

 

 

                                                                                                     Wójt Gminy

                                                                                                   Paweł Gancarz

 

 

Informacja o wykazie Nr 2/2022 nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

                       Wójt Gminy Stoszowice

 

informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Stoszowice

 od dnia 07.03.2022 r.  do dnia 28.03.2022 r.   

wywieszono wykaz Nr 2/2022 nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

w trybie bezprzetargowym


Stoszowice:

- pomieszczenie użytkowe w budynku Stoszowice nr 92, działka nr 177/1 – z przeznaczeniem na prowadzenie Oddziału Banku Spółdzielczego.

 

 

                                                           Wójt Gminy

                                                          Paweł Gancarz

 

 

 

Informacja o wykazie Nr 3/2022 nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

                        Wójt Gminy Stoszowice

 

informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Stoszowice

 od dnia 21.03.2022 r.  do dnia 11.04.2022 r.   

wywieszono wykaz Nr 3/2022 nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

w trybie bezprzetargowym

 

Lutomierz:

- działka numer 433 o powierzchni 0,0618 ha – na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej;

Stoszowice:

- działka numer 601/17 o powierzchni 1,1060 ha – użytkowanie rolnicze;

- działka numer 601/18 o powierzchni 0,6275 ha – użytkowanie rolnicze;

- działka numer 601/19 o powierzchni 0,4975 ha – użytkowanie rolnicze;

- działka numer 601/20 o powierzchni 2,0125 ha – użytkowanie rolnicze;

Teren gminy:

- oddanie do używania urządzeń wchodzących w skład Gminnej Sieci Szerokopasmowej – celem zarządzania i administrowania Gminna Siecią Szerokopasmową;

 

 

                                                           Wójt Gminy

                                                         Paweł Gancarz

 

 

 

 

informacja o wykazie Nr 4/2022 nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

                      Wójt Gminy Stoszowice

 

informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Stoszowice

 od dnia 11.04.2022 r.  do dnia 01.05.2022 r.   

wywieszono wykaz Nr 4/2022 nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

w trybie bezprzetargowym

 

Srebrna Góra:

- działka numer 142/13 o powierzchni 1,0000 ha – na prowadzenie działań edukacyjno-profilaktycznych dla dzieci i młodzieży w ramach skansenu „Świat Indian” Wioska Indiańska       w Srebrnej Górze;

 

 

                                                                                   Wójt Gminy

                                                                                  Paweł Gancarz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Urząd Gminy Stoszowice Stoszowice
97 57-213 Stoszowice woj. dolnośląskie
tel (0-74) 816 45 10; fax (074) 818 10 59
NIP: 887-10-03-342; REGON 000544705
e-mail : gmina@stoszowice.pl
Sekretariat gmina@stoszowice.pl 074 816 45 10 
Sekretarz sekretarz@stoszowice.pl 074 816 45 11
Wójt wojt@stoszowice.pl 074 816 45 19
Skarbnik skarbnik@stoszowice.pl 074 816 45 15
Informatyk info@stoszowice.pl 074 816 45 14
 • Data aktualizacji: 2022-05-23 08:05:09
 • Licznik odwiedzin: 39599095