Czwartek, 22 kwiecień 2021 
Imieniny:

2021

UCHWAŁA NR XXI/143/2021 RADY GMINY STOSZOWICE z dnia 28 stycznia 2021 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Stoszowice.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

UCHWAŁA NR XXI/144/2021 RADY GMINY STOSZOWICE z dnia 28 stycznia 2021 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2021

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

UCHWAŁA NR XXI/145/2021 RADY GMINY STOSZOWICE z dnia 28 stycznia 2021 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ząbkowickiemu na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3153 D w miejscowości Rudnica na odcinku 157 mb, km 0+003 – 0+160”

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

UCHWAŁA NR XXI/146/2021 RADY GMINY STOSZOWICE z dnia 28 stycznia 2021 r.

w sprawie przyjęcia planów pracy Rady Gminy Stoszowice i Komisji Rady Gminy Stoszowice na 2021 rok.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

UCHWAŁA NR XXI/147/2021 RADY GMINY STOSZOWICE z dnia 28 stycznia 2021 r.

w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID – 19

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

UCHWAŁA NR XXII/148/2021 RADY GMINY STOSZOWICE z dnia 16 lutego 2021 r.

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Stoszowice

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

UCHWAŁA NR XXIII/149/2021 RADY GMINY STOSZOWICE z dnia 25 lutego 2021 r.

w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu z przeznaczeniem dla Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

UCHWAŁA NR XXIII/150/2021 RADY GMINY STOSZOWICE z dnia 25 lutego 2021 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2021

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

UCHWAŁA NR XXIII/151/2021 RADY GMINY STOSZOWICE z dnia 25 lutego 2021 r.

w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Stoszowice w 2021 roku

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

UCHWAŁA NR XXIII/152/2021 RADY GMINY STOSZOWICE z dnia 25 lutego 2021 r.

w sprawie konieczności zmiany zaproponowanego budżetu unijnego dla Dolnego Śląska w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2021-2027

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

UCHWAŁA NR XXIII/153/2021 RADY GMINY STOSZOWICE z dnia 25 lutego 2021 r.

w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do Partnerstwa powołanego do realizacji projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Złoty Stok i Stoszowice” na potrzeby wniosku aplikacyjnego w ramach RPO–WD 2014-2020

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

UCHWAŁA NR XXIII/154/2021 RADY GMINY STOSZOWICE z dnia 25 lutego 2021 r.

w sprawie wniesienia odpowiedzi na skargę Asesora Prokuratury Rejonowej z dnia 29 stycznia 2021 r. znak: PR Pa 2.2021

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

UCHWAŁA NR XXIV/155/2021 RADY GMINY STOSZOWICE z dnia 30 marca 2021 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2021

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

UCHWAŁA NR XXIV/156/2021 RADY GMINY STOSZOWICE z dnia 30 marca 2021 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ząbkowickiemu na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3153 D w miejscowości Rudnica na odcinku 157 mb, km 0+003 – 0+160”

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

UCHWAŁA NR XXIV/158/2021 RADY GMINY STOSZOWICE z dnia 30 marca 2021 r.

w sprawie przekazania petycji dotyczącej opinii w sprawie przeprowadzenia Referendum Ludowego

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

UCHWAŁA NR XXIV/159/2021 RADY GMINY STOSZOWICE z dnia 30 marca 2021 r.

w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie miny Stoszowice

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

UCHWAŁA NR XXIV/160/2021 RADY GMINY STOSZOWICE z dnia 30 marca 2021 r.

w sprawie uchylenia uchwały w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu z przeznaczeniem środków dla Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

UCHWAŁA NR XXIV/161/2021 RADY GMINY STOSZOWICE z dnia 30 marca 2021 r.

w sprawie zwolnienia i zwrotu części opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przez przedsiębiorców prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży, należnej w 2021 roku

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

UCHWAŁA NR XXIV/162/2021 RADY GMINY STOSZOWICE z dnia 30 marca 2021 r.

w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Sołectwa Srebrna Góra

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Urząd Gminy Stoszowice Stoszowice
97 57-213 Stoszowice woj. dolnośląskie
tel (0-74) 816 45 10; fax (074) 818 10 59
NIP: 887-10-03-342; REGON 000544705
e-mail : gmina@stoszowice.pl
Sekretariat gmina@stoszowice.pl 074 816 45 10 
Sekretarz sekretarz@stoszowice.pl 074 816 45 11
Wójt wojt@stoszowice.pl 074 816 45 19
Skarbnik skarbnik@stoszowice.pl 074 816 45 15
Informatyk info@stoszowice.pl 074 816 45 14
  • Data aktualizacji: 2021-04-19 09:52:28
  • Licznik odwiedzin: 27005191