Czwartek, 22 kwiecień 2021 
Imieniny:

2021

Zarządzenie nr 1/2021 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 4 stycznia 2021 r.

w sprawie: zasad dofinansowania zakupu okularów korygujących wzrok stosowanych podczas pracy przy obsłudze monitora ekranowego przez pracowników Urzędu Gminy Stoszowice

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zarządzenie nr 2/2021 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 4 stycznia 2021 r.

w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości do 30 000 euro

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zarządzenie nr 3/2021 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 25 stycznia 2021 r.

w sprawie utworzenia Gminnego Biura Spisowego w Stoszowicach

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zarządzenie nr 4/2021 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 27 stycznia 2021 r.

w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Gminy w Stoszowicach regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty 130 000,00 zł netto

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zarządzenie nr 5/2021 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 27 stycznia 2021 r.

w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Stoszowicach do prowadzenia postępowań oraz wydawania zaświadczeń o których mowa w art. 411 ust. 10g ustawy Prawo ochrony środowiska w zakresie wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego tj.  w związku z ubieganiem się o przyznanie dofinansowania z Narodowego Funduszu lub wojewódzkiego funduszu

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zarządzenie nr 6/2021 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 28 stycznia 2021 r.

w sprawie ustalenia stawki czynszu za dzierżawę nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Stoszowice

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zarządzenie nr 7/2021 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 28 stycznia 2021 r.

w sprawie określenia zasad oraz sposobu naliczania i wypłat ekwiwalentu pieniężnego za udział strażaków Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Stoszowice w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Stoszowice  

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zarządzenie nr 2a/2021 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 16 stycznia 2021 r.

w sprawie wyznaczenia koordynatora ds. szczepień oraz utworzenia infolinii

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zarządzenie nr 8/2021 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 29 stycznia 2021 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2021

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zarządzenie nr 9/2021 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 29 stycznia 2021 r.

w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Stoszowicach do prowadzenia postępowań oraz wydawania zaświadczeń o których mowa w art. 411 ust. 10g ustawy Prawo ochrony środowiska w zakresie wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego  na jednego członka gospodarstwa domowego tj. w związku z ubieganiem się przyznanie dofinansowania z narodowego Funduszu lub wojewódzkiego funduszu.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zarządzenie nr 10/2021 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 29 stycznia 2021 r.

w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2021/2022 dla przedszkola i szkoły podstawowej, dla której organem prowadzącym jest Gmina Stoszowice

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zarządzenie nr 12/2021 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 08 lutego 2021 r.

w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. geodezji i gospodarki gruntami w Urzędzie Gminy w Stoszowicach oraz powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zarządzenie nr 13/2021 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 24 lutego 2021 r.

w sprawie: ustalenia na 2021 rok wysokości i terminu płatności czynszu dzierżawnego za dzierżawę nieruchomości na cele rolne, stanowiących własność Gminy Stoszowice.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zarządzenie nr 11/2021 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 05 lutego 2021 r.

w sprawie systemu rejestracji i obiegu dokumentów w Urzędzie Gminy w Stoszowicach

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zarządzenie nr 14/2021 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 25 lutego 2021 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w dyscyplinie piłka nożna poprzez prowadzenie klubu sportowego na trenie Gminy Stoszowice w 2021 r. oraz prowadzenie drużyny młodzieżowej na trenie Gminy Stoszowice w 2021 r.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zarządzenie nr 16/2021 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 26 lutego 2021 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2021

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zarządzenie nr 18/2021 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 18 marca 2021 r.

w sprawie udzielenie poręczenia kredytu spółce "Twierdza Srebrna Góra" Sp. z o.o.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zarządzenie nr 19/2021 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 18 marca 2021 r.

w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych realizowanych na terenie Gminy Stoszowice w 2021 roku

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zarządzenie nr 20/2021 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 18 marca 2021 r.

w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego przez Wójta Gminy Stoszowice do spółki z ograniczoną odpowiedzialności pod firmą "Twierdza Srebrna Góra" Sp. z o.o. z siedzibą w Srebrnej Górze

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zarządzenie nr 21/2021 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 18 marca 2021 r.

w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z cmentarza komunalnego w Grodziszczu

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Urząd Gminy Stoszowice Stoszowice
97 57-213 Stoszowice woj. dolnośląskie
tel (0-74) 816 45 10; fax (074) 818 10 59
NIP: 887-10-03-342; REGON 000544705
e-mail : gmina@stoszowice.pl
Sekretariat gmina@stoszowice.pl 074 816 45 10 
Sekretarz sekretarz@stoszowice.pl 074 816 45 11
Wójt wojt@stoszowice.pl 074 816 45 19
Skarbnik skarbnik@stoszowice.pl 074 816 45 15
Informatyk info@stoszowice.pl 074 816 45 14
  • Data aktualizacji: 2021-04-19 09:52:28
  • Licznik odwiedzin: 27004437