Środa, 27 maj 2020 
Imieniny:

2018

Informacja o wykazie nr 6 i nr 7 nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

Wójt Gminy Stoszowice


informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Stoszowice na okres 21 dni tj. od dnia 10 października 2018 roku do dnia 31 października 2018 roku zostały wywieszone wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży:
1. Wykaz Nr 6/2018 nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży, zatwierdzony Zarządzeniem Nr 12/K/2018 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 10 października 2018 roku:
Srebrna Góra – działka numer 71/16 o powierzchni 0,0825 ha bez zabudowań, nieruchomości przeznaczona na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, forma zbycia – bezprzetargowo.

2. Wykaz Nr 7/2018 nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży, zatwierdzony Zarządzeniem Nr 13/K/2018 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 10 października 2018 roku:
Lutomierz  – działka numer 134/1 o powierzchni 0,3000 ha bez zabudowań, nieruchomość w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy położona jest w obszarze oznaczonym jako grunty chronione dla rolnictwa, w maksymalnej granicy zainwestowania, tereny predysponowane do rozwoju sadownictwa i rozwoju rolnictwa tradycyjnego, forma zbycia – przetarg ustny ograniczony.

Stoszowice, dnia 10.10.2018 r.

WÓJT GMINY
Paweł Gancarz

Urząd Gminy Stoszowice Stoszowice
97 57-213 Stoszowice woj. dolnośląskie
tel (0-74) 816 45 10; fax (074) 818 10 59
NIP: 887-10-03-342; REGON 000544705
e-mail : gmina@stoszowice.pl
Sekretariat gmina@stoszowice.pl 074 816 45 10 
Sekretarz sekretarz@stoszowice.pl 074 816 45 11
Wójt wojt@stoszowice.pl 074 816 45 19
Skarbnik skarbnik@stoszowice.pl 074 816 45 15
Informatyk info@stoszowice.pl 074 816 45 14
  • Data aktualizacji: 2020-05-26 13:07:01
  • Licznik odwiedzin: 18695668