Środa, 26 luty 2020 
Imieniny:

2014

Informacja o wynikach przetargu - III Srebrna Góra, dz. nr 326/2

INFORMACJA  O  WYNIKACH  PRZETARGU

 

       Informuję, że w dniu 07 maja 2014 roku o godz. 1000   w siedzibie Urzędu Gminy Stoszowice - sala posiedzeń, przeprowadzony został III publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości SREBRNA GÓRA, stanowiącej własność Gminy, objętej księgą wieczystą KW Nr 46006, składającej się z działki numer 326/2 o powierzchni 0,0726 ha bez zabudowań.

 

1.Nieruchomość w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miejscowości Srebrna Góra uchwalonym uchwałą Nr XXVIII/177/2013 Rady Gminy Stoszowice z dnia 23 kwietnia 2013 r. oznaczona jest symbolem MN.1 – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

2. Poprzednie przetargi przeprowadzone były w dniu 27.11.2013 r. i 19.02.2014 r.

3. Cena wywoławcza do przetargu wynosiła 22.400,00 zł. (słownie: dwadzieścia dwa tysiące czterysta złotych).

 

4. Udział w przetargu zgłosiła firma KORDAS Spółka Jawna.

       W związku z tym, że w ogłoszeniu o przetargu z dnia 02 kwietnia 2014 roku termin wpłaty wadium ustalony był do dnia 30 kwietnia 2014 roku (włącznie), a firma KORDAS Spółka Jawna wpłaciła w pieniądzu wadium w dniu 05 maja 2014 roku (uznanie oeracji na koncie urzędu) tj. po terminie ustalonym w ogłoszeniu o przetargu – III publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki numer 326/2 o pow. 0,0726 ha bez zabudowań, położonej w miejscowości Srebrna Góra - zakończył się wynikiem negatywnym.

Stoszowice, dnia 07.05.2014 r.

                                                           Przewodnicząca Komisji Przetargowej

                                                                   Małgorzata  Chmiel

 

Urząd Gminy Stoszowice Stoszowice
97 57-213 Stoszowice woj. dolnośląskie
tel (0-74) 816 45 10; fax (074) 818 10 59
NIP: 887-10-03-342; REGON 000544705
e-mail : gmina@stoszowice.pl
Sekretariat gmina@stoszowice.pl 074 816 45 10 
Sekretarz sekretarz@stoszowice.pl 074 816 45 11
Wójt wojt@stoszowice.pl 074 816 45 19
Skarbnik skarbnik@stoszowice.pl 074 816 45 15
Informatyk info@stoszowice.pl 074 816 45 14
  • Data aktualizacji: 2020-02-26 12:23:55
  • Licznik odwiedzin: 17100006