Wtorek, 26 styczeń 2021 
Imieniny:

Obwieszczenia

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Stoszowice o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Stoszowice, dnia. 18.03.2013 r.

RR.6220.2.12/13

 

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Stoszowice

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) Wójt Gminy Stoszowice podaje do publicznej wiadomości informację o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia:

budowa budynku usługowego o funkcji obsługi pojazdów na działce nr 165, obręb Rudnica.

 

 

  1. Decyzja znak: RR.6220.2.12/13 wydana została w dniu 18.03.2013 r. dla inwestora:

Pana Sławomira Wróbla zamieszkałego Rudnica 56.

  1. Z treścią decyzji oraz dokumentacja sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy w Stoszowicach pok. Nr 1.

  2. Informację o wydaniu decyzji umieszczono w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie dostępnym w BIP Urzędu Gminy Stoszowice.

 

 

Wójt Gminy Stoszowice

Marek Janikowski

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Urząd Gminy Stoszowice Stoszowice
97 57-213 Stoszowice woj. dolnośląskie
tel (0-74) 816 45 10; fax (074) 818 10 59
NIP: 887-10-03-342; REGON 000544705
e-mail : gmina@stoszowice.pl
Sekretariat gmina@stoszowice.pl 074 816 45 10 
Sekretarz sekretarz@stoszowice.pl 074 816 45 11
Wójt wojt@stoszowice.pl 074 816 45 19
Skarbnik skarbnik@stoszowice.pl 074 816 45 15
Informatyk info@stoszowice.pl 074 816 45 14
  • Data aktualizacji: 2021-01-22 13:38:06
  • Licznik odwiedzin: 24604296