Czwartek, 22 kwiecień 2021 
Imieniny:

REJESTR ZMIAN

Lp. Tytuł artykułu Data zmiany Opublikował Opis
151. Zarządzenie nr 13/2021 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 24 lutego 2021 r. 2021-03-10 11:17 Jakub Urbaś dodanie artykułu
152. Zarządzenie nr 12/2021 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 08 lutego 2021 r. 2021-03-10 11:17 Jakub Urbaś aktualizacja treści
153. Zarządzenie nr 12/2021 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 08 lutego 2021 r. 2021-03-10 11:16 Jakub Urbaś dodanie artykułu
154. Zarządzenie nr 10/2021 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 29 stycznia 2021 r. 2021-03-10 11:16 Jakub Urbaś aktualizacja treści
155. Zarządzenie nr 10/2021 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 29 stycznia 2021 r. 2021-03-10 11:15 Jakub Urbaś dodanie artykułu
156. Transmisja z POSIEDZENIA XXIII/2021 SESJI RADY GMINY STOSZOWICE Z DNIA 25 lutego 2021 r. 2021-03-10 11:09 Jakub Urbaś aktualizacja treści
157. Transmisja z POSIEDZENIA XXIII/2021 SESJI RADY GMINY STOSZOWICE Z DNIA 25 lutego 2021 r. 2021-03-10 11:09 Jakub Urbaś dodanie artykułu
158. Transmisja z POSIEDZENIA XXII/2021 SESJI RADY GMINY STOSZOWICE Z DNIA 16 lutego 2021 r. 2021-03-10 11:08 Jakub Urbaś aktualizacja treści
159. Transmisja z POSIEDZENIA XXII/2021 SESJI RADY GMINY STOSZOWICE Z DNIA 16 lutego 2021 r. 2021-03-10 11:08 Jakub Urbaś dodanie artykułu
160. Transmisja z POSIEDZENIA XXI/2021 SESJI RADY GMINY STOSZOWICE Z DNIA 28 stycznia 2021 r. 2021-03-10 11:08 Jakub Urbaś aktualizacja treści
161. Transmisja z POSIEDZENIA XXI/2021 SESJI RADY GMINY STOSZOWICE Z DNIA 28 stycznia 2021 r. 2021-03-10 11:05 Jakub Urbaś dodanie artykułu
162. 2021 2021-03-10 11:02 Jakub Urbaś aktualizacja treści
163. 2021 2021-03-10 10:58 Jakub Urbaś aktualizacja treści
164. 2021 2021-03-10 10:58 Jakub Urbaś dodanie artykułu
165. UCHWAŁA NR XXIII/154/2021 RADY GMINY STOSZOWICE z dnia 25 lutego 2021 r. 2021-03-10 10:55 Jakub Urbaś aktualizacja treści
166. UCHWAŁA NR XXIII/154/2021 RADY GMINY STOSZOWICE z dnia 25 lutego 2021 r. 2021-03-10 10:55 Jakub Urbaś dodanie artykułu
167. UCHWAŁA NR XXIII/153/2021 RADY GMINY STOSZOWICE z dnia 25 lutego 2021 r. 2021-03-10 10:55 Jakub Urbaś aktualizacja treści
168. UCHWAŁA NR XXIII/153/2021 RADY GMINY STOSZOWICE z dnia 25 lutego 2021 r. 2021-03-10 10:55 Jakub Urbaś dodanie artykułu
169. UCHWAŁA NR XXIII/152/2021 RADY GMINY STOSZOWICE z dnia 25 lutego 2021 r. 2021-03-10 10:54 Jakub Urbaś aktualizacja treści
170. UCHWAŁA NR XXIII/152/2021 RADY GMINY STOSZOWICE z dnia 25 lutego 2021 r. 2021-03-10 10:54 Jakub Urbaś dodanie artykułu
171. UCHWAŁA NR XXIII/151/2021 RADY GMINY STOSZOWICE z dnia 25 lutego 2021 r. 2021-03-10 10:54 Jakub Urbaś aktualizacja treści
172. UCHWAŁA NR XXIII/151/2021 RADY GMINY STOSZOWICE z dnia 25 lutego 2021 r. 2021-03-10 10:54 Jakub Urbaś dodanie artykułu
173. UCHWAŁA NR XXIII/150/2021 RADY GMINY STOSZOWICE z dnia 25 lutego 2021 r. 2021-03-10 10:53 Jakub Urbaś aktualizacja treści
174. UCHWAŁA NR XXIII/150/2021 RADY GMINY STOSZOWICE z dnia 25 lutego 2021 r. 2021-03-10 10:53 Jakub Urbaś dodanie artykułu
175. UCHWAŁA NR XXIII/149/2021 RADY GMINY STOSZOWICE z dnia 25 lutego 2021 r. 2021-03-10 10:53 Jakub Urbaś aktualizacja treści
176. UCHWAŁA NR XXIII/149/2021 RADY GMINY STOSZOWICE z dnia 25 lutego 2021 r. 2021-03-10 10:52 Jakub Urbaś dodanie artykułu
177. UCHWAŁA NR XXII/148/2021 RADY GMINY STOSZOWICE z dnia 16 lutego 2021 r. 2021-03-10 10:52 Jakub Urbaś aktualizacja treści
178. UCHWAŁA NR XXII/148/2021 RADY GMINY STOSZOWICE z dnia 16 lutego 2021 r. 2021-03-10 10:50 Jakub Urbaś dodanie artykułu
179. Wniosek, interpelacja z dnia 26.02.2020 r. 2021-03-10 10:33 Jakub Urbaś aktualizacja treści
180. Obwieszczenie burmistrza Ząbkowic Śl. o zakończeniu postępowanie nr OR.0050.1.10.2021.AM 2021-03-09 15:01 Jakub Urbaś aktualizacja treści
181. Obwieszczenie burmistrza Ząbkowic Śl. o zakończeniu postępowanie nr OR.0050.1.10.2021.AM 2021-03-09 15:00 Jakub Urbaś dodanie artykułu
182. Przetarg nieograniczony na zadanie pod nazwą: "Przebudowa nawierzchni dróg gminnych zlokalizowanych w miejscowościach Lutomierz (działka nr ewid. 385/3), Lutomierz (działka nr ewid. 415, 420/2), Różana (działka nr ewid. 159, 41, 42), Stoszowice (działka nr ewid. 287, 291), Budzów (działka nr ewid. 664, 661/11, 669), Srebrna Góra (działka nr ewid. 365/1), Rudnica (działka nr ewid. 302/10), Rudnica (działka nr ewid. 171, 247/1, 247/2, 247/3, 167), Grodziszcze (działka nr ewid. 236/4, 29, 414), Przedborowa (działka nr ewid. 193, 252), Żdanów (działka nr ewid. 167/1, 46)". 2021-03-05 12:17 Ewelina Paszkowska aktualizacja treści
183. Wójt Gminy Stoszowice ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. geodezji i gospodarki gruntami w Urzędzie Gminy w Stoszowicach 2021-03-03 08:54 Robert Sarna aktualizacja treści
184. Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert 2021 2021-03-02 15:43 Robert Sarna aktualizacja treści
185. Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert 2021 2021-03-02 15:41 Robert Sarna aktualizacja treści
186. Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert 2021 2021-03-02 15:41 Robert Sarna aktualizacja treści
187. Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert 2021 2021-03-02 15:40 Robert Sarna aktualizacja treści
188. Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert 2021 2021-03-02 15:39 Robert Sarna aktualizacja treści
189. Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert 2021 2021-03-02 15:38 Robert Sarna dodanie artykułu
190. Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert 2021 2021-03-02 15:33 Robert Sarna dodanie artykułu
191. Wniosek, interpelacja z dnia 26.02.2020 r. 2021-03-02 13:30 Jakub Urbaś aktualizacja treści
192. Wniosek, interpelacja z dnia 26.02.2020 r. 2021-03-02 13:29 Jakub Urbaś dodanie artykułu
193. Wniosek, interpelacja z dnia 26.02.2020 r. 2021-03-02 13:28 Jakub Urbaś dodanie artykułu
194. 2021 2021-03-02 13:28 Jakub Urbaś aktualizacja treści
195. 2021 2021-03-02 13:27 Jakub Urbaś dodanie artykułu
196. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego do sprawy znak: RR.6733.2.2021 2021-03-01 09:27 Anna Badecka aktualizacja treści
197. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego do sprawy znak: RR.6733.2.2021 2021-03-01 09:26 Anna Badecka dodanie artykułu
198. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego do sprawy znak: RR.6733.2.2021 2021-03-01 09:26 Anna Badecka dodanie artykułu
199. 2021 2021-03-01 09:26 Anna Badecka aktualizacja treści
200. 2021 2021-03-01 09:24 Anna Badecka aktualizacja treści
strony:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238
Urząd Gminy Stoszowice Stoszowice
97 57-213 Stoszowice woj. dolnośląskie
tel (0-74) 816 45 10; fax (074) 818 10 59
NIP: 887-10-03-342; REGON 000544705
e-mail : gmina@stoszowice.pl
Sekretariat gmina@stoszowice.pl 074 816 45 10 
Sekretarz sekretarz@stoszowice.pl 074 816 45 11
Wójt wojt@stoszowice.pl 074 816 45 19
Skarbnik skarbnik@stoszowice.pl 074 816 45 15
Informatyk info@stoszowice.pl 074 816 45 14
  • Data aktualizacji: 2021-04-19 09:52:28
  • Licznik odwiedzin: 27003567