Czwartek, 4 marzec 2021 
Imieniny:

REJESTR ZMIAN

Lp. Tytuł artykułu Data zmiany Opublikował Opis
51. UCHWAŁA NR XXI/144/2021 RADY GMINY STOSZOWICE z dnia 28 stycznia 2021 r. 2021-02-24 16:18 Jakub Urbaś dodanie artykułu
52. UCHWAŁA NR XXI/143/2021 RADY GMINY STOSZOWICE z dnia 28 stycznia 2021 r. 2021-02-24 16:18 Jakub Urbaś aktualizacja treści
53. UCHWAŁA NR XXI/143/2021 RADY GMINY STOSZOWICE z dnia 28 stycznia 2021 r. 2021-02-24 16:17 Jakub Urbaś dodanie artykułu
54. 2021 2021-02-24 16:07 Jakub Urbaś aktualizacja treści
55. 2021 2021-02-24 16:07 Jakub Urbaś dodanie artykułu
56. 2021 2021-02-24 14:46 Jakub Urbaś aktualizacja treści
57. 2021 2021-02-24 14:46 Jakub Urbaś dodanie artykułu
58. Wójt Gminy Stoszowice ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. geodezji i gospodarki gruntami w Urzędzie Gminy w Stoszowicach 2021-02-24 14:35 Robert Sarna aktualizacja treści
59. Przetarg nieograniczony na zadanie pod nazwą: "Przebudowa nawierzchni dróg gminnych zlokalizowanych w miejscowościach Lutomierz (działka nr ewid. 385/3), Lutomierz (działka nr ewid. 415, 420/2), Różana (działka nr ewid. 159, 41, 42), Stoszowice (działka nr ewid. 287, 291), Budzów (działka nr ewid. 664, 661/11, 669), Srebrna Góra (działka nr ewid. 365/1), Rudnica (działka nr ewid. 302/10), Rudnica (działka nr ewid. 171, 247/1, 247/2, 247/3, 167), Grodziszcze (działka nr ewid. 236/4, 29, 414), Przedborowa (działka nr ewid. 193, 252), Żdanów (działka nr ewid. 167/1, 46)". 2021-02-24 12:52 Ewelina Paszkowska aktualizacja treści
60. Przetarg nieograniczony na zadanie pod nazwą: "Przebudowa nawierzchni dróg gminnych zlokalizowanych w miejscowościach Lutomierz (działka nr ewid. 385/3), Lutomierz (działka nr ewid. 415, 420/2), Różana (działka nr ewid. 159, 41, 42), Stoszowice (działka nr ewid. 287, 291), Budzów (działka nr ewid. 664, 661/11, 669), Srebrna Góra (działka nr ewid. 365/1), Rudnica (działka nr ewid. 302/10), Rudnica (działka nr ewid. 171, 247/1, 247/2, 247/3, 167), Grodziszcze (działka nr ewid. 236/4, 29, 414), Przedborowa (działka nr ewid. 193, 252), Żdanów (działka nr ewid. 167/1, 46)". 2021-02-24 12:19 Ewelina Paszkowska aktualizacja treści
61. Przetarg nieograniczony na zadanie pod nazwą: "Przebudowa nawierzchni dróg gminnych zlokalizowanych w miejscowościach Lutomierz (działka nr ewid. 385/3), Lutomierz (działka nr ewid. 415, 420/2), Różana (działka nr ewid. 159, 41, 42), Stoszowice (działka nr ewid. 287, 291), Budzów (działka nr ewid. 664, 661/11, 669), Srebrna Góra (działka nr ewid. 365/1), Rudnica (działka nr ewid. 302/10), Rudnica (działka nr ewid. 171, 247/1, 247/2, 247/3, 167), Grodziszcze (działka nr ewid. 236/4, 29, 414), Przedborowa (działka nr ewid. 193, 252), Żdanów (działka nr ewid. 167/1, 46)". 2021-02-24 12:16 Ewelina Paszkowska aktualizacja treści
62. Wzory dokumentów 2021-02-15 14:35 Anna Badecka aktualizacja treści
63. Wzory dokumentów 2021-02-15 14:34 Anna Badecka aktualizacja treści
64. DRUKI WNIOSKÓW 2021-02-15 14:32 Anna Badecka aktualizacja treści
65. DRUKI WNIOSKÓW 2021-02-15 14:32 Anna Badecka aktualizacja treści
66. DRUKI WNIOSKÓW 2021-02-15 14:32 Anna Badecka aktualizacja treści
67. DRUKI WNIOSKÓW 2021-02-15 14:31 Anna Badecka aktualizacja treści
68. DRUKI WNIOSKÓW 2021-02-15 14:30 Anna Badecka aktualizacja treści
69. DRUKI WNIOSKÓW 2021-02-15 14:28 Anna Badecka aktualizacja treści
70. DRUKI WNIOSKÓW 2021-02-15 14:26 Anna Badecka aktualizacja treści
71. Przetarg nieograniczony na zadanie pod nazwą: "Przebudowa nawierzchni dróg gminnych zlokalizowanych w miejscowościach Lutomierz (działka nr ewid. 385/3), Lutomierz (działka nr ewid. 415, 420/2), Różana (działka nr ewid. 159, 41, 42), Stoszowice (działka nr ewid. 287, 291), Budzów (działka nr ewid. 664, 661/11, 669), Srebrna Góra (działka nr ewid. 365/1), Rudnica (działka nr ewid. 302/10), Rudnica (działka nr ewid. 171, 247/1, 247/2, 247/3, 167), Grodziszcze (działka nr ewid. 236/4, 29, 414), Przedborowa (działka nr ewid. 193, 252), Żdanów (działka nr ewid. 167/1, 46)". 2021-02-12 11:34 Ewelina Paszkowska aktualizacja treści
72. Zapytanie ofertowe: „Wykonanie audytu efektywności energetycznej (także ex post) oraz sporządzenie programu funkcjonalno-użytkowego dla termomodernizacji budynku Przedszkola Publicznego w Przedborowej” 2021-02-10 11:01 Jakub Urbaś aktualizacja treści
73. Obwieszczenie burmistrza Ząbkowic Śl. o wydaniu decyzji nr IGP.6220.14.2020.MS.KSZ 2021-02-10 08:51 Jakub Urbaś aktualizacja treści
74. Obwieszczenie burmistrza Ząbkowic Śl. o wydaniu decyzji nr IGP.6220.14.2020.MS.KSZ 2021-02-10 08:50 Jakub Urbaś dodanie artykułu
75. Zapytanie ofertowe: „Wykonanie audytu efektywności energetycznej (także ex post) oraz sporządzenie programu funkcjonalno-użytkowego dla termomodernizacji budynku Przedszkola Publicznego w Przedborowej” 2021-02-09 16:03 Jakub Urbaś aktualizacja treści
76. Wójt Gminy Stoszowice ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. geodezji i gospodarki gruntami w Urzędzie Gminy w Stoszowicach 2021-02-08 14:30 Robert Sarna aktualizacja treści
77. Wójt Gminy Stoszowice ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. geodezji i gospodarki gruntami w Urzędzie Gminy w Stoszowicach 2021-02-08 14:27 Robert Sarna aktualizacja treści
78. Wójt Gminy Stoszowice ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. geodezji i gospodarki gruntami w Urzędzie Gminy w Stoszowicach 2021-02-08 14:23 Robert Sarna dodanie artykułu
79. Zapytanie ofertowe: „Wykonanie audytu efektywności energetycznej (także ex post) oraz sporządzenie programu funkcjonalno-użytkowego dla termomodernizacji budynku Przedszkola Publicznego w Przedborowej” 2021-02-04 19:23 Jakub Urbaś aktualizacja treści
80. Zapytanie ofertowe: „Wykonanie audytu efektywności energetycznej (także ex post) oraz sporządzenie programu funkcjonalno-użytkowego dla termomodernizacji budynku Przedszkola Publicznego w Przedborowej” 2021-02-04 19:23 Jakub Urbaś aktualizacja treści
81. Zapytanie ofertowe: „Wykonanie audytu efektywności energetycznej (także ex post) oraz sporządzenie programu funkcjonalno-użytkowego dla termomodernizacji budynku Przedszkola Publicznego w Przedborowej” 2021-02-04 19:23 Jakub Urbaś aktualizacja treści
82. Zapytanie ofertowe: „Wykonanie audytu efektywności energetycznej (także ex post) oraz sporządzenie programu funkcjonalno-użytkowego dla termomodernizacji budynku Przedszkola Publicznego w Przedborowej” 2021-02-04 19:19 Jakub Urbaś dodanie artykułu
83. 2021 2021-02-04 19:18 Jakub Urbaś aktualizacja treści
84. 2021 2021-02-04 19:16 Jakub Urbaś aktualizacja treści
85. 2021 2021-02-04 19:16 Jakub Urbaś dodanie artykułu
86. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z dnia 26 stycznia 2021 roku IF-AB.7820.19.2020.ES2 2021-02-04 10:26 Ewelina Paszkowska aktualizacja treści
87. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z dnia 26 stycznia 2021 roku IF-AB.7820.19.2020.ES2 2021-02-04 10:24 Ewelina Paszkowska aktualizacja treści
88. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z dnia 26 stycznia 2021 roku IF-AB.7820.19.2020.ES2 2021-02-04 10:23 Ewelina Paszkowska aktualizacja treści
89. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z dnia 26 stycznia 2021 roku IF-AB.7820.19.2020.ES2 2021-02-04 10:22 Ewelina Paszkowska dodanie artykułu
90. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z dnia 26 stycznia 2021 roku IF-AB.7820.19.2020.ES2 2021-02-04 10:22 Ewelina Paszkowska dodanie artykułu
91. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z dnia 26 stycznia 2021 roku IF-AB.7820.19.2020.ES2 2021-02-04 10:20 Ewelina Paszkowska dodanie artykułu
92. Zarządzenie nr 3/2021 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 25 stycznia 2021 r. 2021-02-03 13:43 Jakub Urbaś aktualizacja treści
93. Zarządzenie nr 3/2021 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 25 stycznia 2021 r. 2021-02-03 13:43 Jakub Urbaś aktualizacja treści
94. Zarządzenie nr 5/2021 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 27 stycznia 2021 r. 2021-02-03 13:41 Jakub Urbaś aktualizacja treści
95. Zarządzenie nr 5/2021 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 27 stycznia 2021 r. 2021-02-03 13:41 Jakub Urbaś dodanie artykułu
96. Zarządzenie nr 4/2021 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 27 stycznia 2021 r. 2021-02-03 13:38 Jakub Urbaś aktualizacja treści
97. Zarządzenie nr 4/2021 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 27 stycznia 2021 r. 2021-02-03 13:38 Jakub Urbaś dodanie artykułu
98. Zarządzenie nr 3/2021 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 25 stycznia 2021 r. 2021-02-03 13:37 Jakub Urbaś aktualizacja treści
99. Zarządzenie nr 3/2021 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 25 stycznia 2021 r. 2021-02-03 13:37 Jakub Urbaś dodanie artykułu
100. Zarządzenie nr 2/2021 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 4 stycznia 2021 r. 2021-02-03 13:37 Jakub Urbaś aktualizacja treści
strony:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238
Urząd Gminy Stoszowice Stoszowice
97 57-213 Stoszowice woj. dolnośląskie
tel (0-74) 816 45 10; fax (074) 818 10 59
NIP: 887-10-03-342; REGON 000544705
e-mail : gmina@stoszowice.pl
Sekretariat gmina@stoszowice.pl 074 816 45 10 
Sekretarz sekretarz@stoszowice.pl 074 816 45 11
Wójt wojt@stoszowice.pl 074 816 45 19
Skarbnik skarbnik@stoszowice.pl 074 816 45 15
Informatyk info@stoszowice.pl 074 816 45 14
  • Data aktualizacji: 2021-03-03 08:54:09
  • Licznik odwiedzin: 25532345