Wtorek, 24 maj 2022 
Imieniny:

2021

Informacja z wykonania budżetu Gminy Stoszowice za IV kwartał 2021 r.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej nr XV/121/2021

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Rb-N sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych za III kw. 2021

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych JST

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych JST

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Rb-N sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych za III kw. 2021

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie JST

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń gwarancji.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Informacja z wykonania budżetu Gminy Stoszowice za III kwartał 2021

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Informacja z wykonania budżetu Gminy Stoszowice za II kwartał 2021r.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Uchwała nr XV/78/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 2 czerwca 2021 r.

w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizji Rady Gminy Stoszowice w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Stoszowice za 2020 rok

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Uchwała nr XV/51/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 28 kwietnia 2021 r.

w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Stoszowice sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Stoszowice za 2020 rok.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Informacja z wykonania budżetu Gminy Stoszowice za I kwartał 2021r.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

UCHWAŁA NR XX/137/2020 RADY GMINY STOSZOWICE z dnia 29 grudnia 2020 r.

w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2021

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zarządzenie nr 82/2020 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 13 listopada 2020 r.

w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej na 2021 rok oraz projektu wieloletniej prognozy finansowej

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Urząd Gminy Stoszowice Stoszowice
97 57-213 Stoszowice woj. dolnośląskie
tel (0-74) 816 45 10; fax (074) 818 10 59
NIP: 887-10-03-342; REGON 000544705
e-mail : gmina@stoszowice.pl
Sekretariat gmina@stoszowice.pl 074 816 45 10 
Sekretarz sekretarz@stoszowice.pl 074 816 45 11
Wójt wojt@stoszowice.pl 074 816 45 19
Skarbnik skarbnik@stoszowice.pl 074 816 45 15
Informatyk info@stoszowice.pl 074 816 45 14
  • Data aktualizacji: 2022-05-23 08:05:09
  • Licznik odwiedzin: 39599206